Digitale informatie-uitwisseling

Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen helpen de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren. Door digitale zorgoplossingen slim in te zetten, ontstaat vaak meer tijd voor de professional, betere zorg, en meer kwaliteit van leven voor patiënten.

Kind legt via ipad symptomen uit aan huisarts

Eigen regie

Goede en actuele informatie is cruciaal voor mensen om regie op hun eigen gezondheid te kunnen voeren en voor hun sociale omgeving en professionals om hen goed te ondersteunen. De effectiviteit van zelfmanagement bij mensen met diabetes is bijvoorbeeld aangetoond. Ook zelfmanagement door astmapatiënten leidt tot minder vervolgzorg. Informatie uitwisselen deden we in het verleden met de fax, de brief en de telefoon. Dat gaan we snel ouderwets vinden. Online een afspraak maken, beeldbellen met een dokter, online onze labuitslagen inzien, via internet praten met lotgenoten: het zijn allemaal voorbeelden die we steeds meer normaal zullen vinden.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Wat we ook normaal zullen vinden is dat we zelf in onze persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) onze medische en leefstijlgegevens verzamelen die nu nog versnipperd bij verschillende zorgprofessionals liggen: van vaccinaties tot uitslagen, van behandelingen tot recepten. Daar voegen we eigen gezondheidsinformatie aan toe zoals data die we met e-health toepassingen verzamelen. Waar professionals onze gegevens in de regel na 15 jaar moeten vernietigen mogen we ze zelf ons leven lang bewaren. We hebben altijd toegang tot deze gegevens en bepalen zelf welke informatie met welke hulp- en zorgverlener gedeeld wordt. ‘Patiëntvolgende informatie’ scheelt mensen en professionals enorm veel werk en tijd, voorkomt onnodig herhaalde vragen en onderzoek en zorgt voor meer integrale zorg.

Meer tijd voor de patiënt

Op dit moment vinden er maandelijk tienduizenden overdrachten plaats waar verpleegkundigen soms wel vier uur per patiënt mee bezig zijn. Deze tijd kunnen ze zich niet bezighouden met de directe zorg voor de patiënt. Ook komt het regelmatig voor dat er geen overdracht heeft plaats gevonden. Wijkverpleegkundigen zijn dan bijvoorbeeld niet op de hoogte van een ziekenhuisopname van een patiënt en staan dus onnodig voor een dichte deur. Tijd die veel zinvoller besteed kan worden. Onderstaande video laat zien welke lasten een niet-gestandaardiseerde overdracht in de praktijk met zich meebrengt.

Wat vraagt het van de professionals?

Als informatiestromen gedigitaliseerd worden moeten professionals elkaar ondanks verschillen in taal begrijpen. Dit zal gevolgen hebben voor de elektronische overdracht, die klip en klaar moet zijn in wat wordt bedoeld. Maar vraagt ook om harmonisatie van de grote variatie in talen die nu nog in de verschillende domeinen wordt gebruikt. Daarbij helpen het Informatieberaad Zorg en verschillende versnellingsprogramma's.

Informatieberaad Zorg

In het Informatieberaad Zorg werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden. Zo ontstaat een vruchtbare bodem om vanuit te werken.

Versnellingsprogramma's

De Versnellingsprogramma's Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) helpen om patiënten en professionals digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens. De versnellingsprogramma's omvatten onder andere subsidies om een digitaliseringslag te slaan.  Hieronder vindt u een overzicht van de VIPP-regelingen per sector: