Expertgroep Juiste Zorg op de Juiste Plek

Wat zijn de werkzame elementen van regionale of lokale initiatieven die de Juiste Zorg op de Juiste Plek succesvol in praktijk brengen? Die vraag staat centraal in de sessies van de expertgroep JZOJP.  De expertgroep bestaat uit deskundigen uit de zorg en ondersteuning. Het is geen besloten groep en deelnemers worden uitgenodigd op basis van hun expertise, afhankelijk van het actuele thema. De sessies worden gefaciliteerd door het ministerie van VWS.

De groep komt meerdere malen per jaar bij elkaar en buigt zich steeds over een actueel thema. Hieronder vind je alle thema's die tot nu toe behandeld zijn. 

Deel deze pagina