Integraal Zorgakkoord

In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Samen werken deze partijen toe naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Op deze pagina tref je praktische informatie, gepubliceerde documenten en meer informatie over het Integraal Zorgakkoord.

Download het Integraal Zorgakkoord

Ondertekenaars

Het laatste nieuws

Transformatieplannen na één jaar IZA
De zorg van de toekomst is netwerkzorg: zorg in regionale netwerken van samenwerkende zorgverleners, die samen de zorg leveren die de patiënt nodig heeft. Dit schrijven de bewindspersonen van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.
IZA katalysator voor samenwerking
Programmamanager JZOJP Adriaan Brouwer en programmadirecteur IZA Klaas Beniers kijken terug op één jaar Integraal Zorgakkoord. Met een overzicht van blogs van alle IZA-partijen.
Samenwerken in de zorg: er mag meer dan je denkt
De Mededingingswet biedt zorgaanbieders meer mogelijkheden om samen te werken dan ze zelf denken, aldus Bart Broers, directeur Zorg bij de Autoriteit Consument en Markt. Als die samenwerking maar bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt.
IZA-fonds Wijkverpleging voor investeringen in wijkzorg
ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het IZA-fonds Wijkverpleging van 75 miljoen euro opgericht. Het fonds heeft tot doel de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken.
Eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord
In een brief aan de Tweede Kamer beschrijven de bewindslieden van VWS de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. "De beweging is gestart en de eerste resulaten worden zichtbaar. Het is nu zaak om koers te houden."
Basisbeeld helpt regio’s bij opstellen regiobeelden
Regio’s kunnen nu gebruikmaken van een overzicht met beschikbare informatiebronnen. Hiermee kunnen regio’s eenvoudig de benodigde informatie verzamelen, waarmee zij een basisbeeld voor de regio kunnen maken.
Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik
VWS stelt 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar om grote veranderingen in de zorg te stimuleren. IZA-partijen maakten een beoordelingskader om de transformatieplannen te toetsen.
Criteria regiobeelden en regioplannen vastgesteld
Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen voor regionale samenwerking. Maar waar moeten die beelden en plannen precies aan voldoen om effectief te zijn? Hiervoor is een aantal criteria vastgesteld.
Handreiking cruciale ggz voor het goede gesprek en inventarisatie
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de kerninstellingen aan de slag gaan met de inventarisatie van de cruciale ggz. Er is een handreiking gemaakt om instellingen daarbij te helpen.

Contractering en impactvolle transformaties

Het overkoepelende doel van het Integraal Zorgakkoord vraagt ook om een andere inzet van financiële middelen. Een groot deel van de noodzakelijke activiteiten kan binnen de reguliere contractafspraken vormgegeven worden. Bij sommige activiteiten of transformaties kan dat niet of niet snel genoeg. Voor deze transformaties stelt VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. 

Lees meer over contractering

Burger- en patiëntparticipatie

© VWS

Om de zorgtransitie - die het Integraal Zorg Akkoord nastreeft - goed te kunnen realiseren, is de waarde van de ervaringskennis en behoeften van inwoners en patiënten met betrekking tot de zorg in de regio, onmisbaar. Binnen IZA is door betrokken partijen afgesproken dat het burger- en patiënt perspectief ook zal worden betrokken bij het opstellen van de regiobeelden en de regioplannen per zorgkantoorregio.

De marktleider zorgverzekeraar in elke zorgkantoorregio neemt samen met de gemeenten in die regio, het initiatief voor het maken/herijken van regiobeelden en regioplannen per zorgkantoorregio.

 De regiobeelden zijn openbaar gemaakt en vind je hier. De regionale partijen gaan de komende maanden aan de slag om op basis van deze beelden de regioplannen op te stellen. Deze regioplannen dienen uiterlijk eind 2023 opgeleverd te worden.

Afgesproken is dat onder andere burger- en patiëntvertegenwoordigers worden betrokken bij het opstellen van de regioplannen in de periode Q3/Q4 2023. Om  hiervoor de juiste lokale of regionale partijen te betrekken kan contact worden opgenomen met: Patiëntenfederatie (inclusief Zorgbelang), MIND, Ieder(in), Nederland zorgt voor elkaar, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en Zelfhulpgroepen. 

Ook worden er regiobeelden en regioplannen gemaakt op het grotere niveau van de ROAZ-regio’s, specifiek over de organisatie van goede en toegankelijke acute zorg. Deze regioplannen op ROAZ-niveau worden afgestemd met vertegenwoordigers vanuit burger- en patiëntbelang.  

Deel deze pagina