Zorgrobot ondersteunt cliënt, wijkverpleegkundige en mantelzorger

Mensen die wijkverpleging krijgen, hebben lang niet altijd fysieke hulp nodig. Vaak kan een deel van de zorgvraag al worden opgelost met mondelinge begeleiding. Dat vraagt echter nog steeds schaarse tijd van de wijkverpleegkundige. Zorgrobot Tessa is ontwikkeld als hulpmiddel voor zorgmedewerkers om cliƫnten thuis te ondersteunen. ZZG zorggroep zet deze zorgrobot in bij een deel van de cliƫnten. Zij implementeerden de nieuwe werkwijze tijdens de coronacrisis. Ondanks de uitdagende omstandigheden werden medewerkers en cliƫnten enthousiast.

Oudere dame kijkt lachend naar haar Tessa-zorgrobot
© Tinybots

Eigen regie

Tessa is een zorgrobot die de cliƫnt ondersteunt door berichten uit te spreken, vragen te stellen en muziek af te spelen. De Tessa herinnert cliƫnten er bijvoorbeeld aan om te ontbijten, medicijnen in te nemen of te bewegen. Dit geeft mensen meer zelfredzaamheid en eigen regie en kan tegelijkertijd tot een besparing van de tijd van de zorgmedewerker leiden.

Even iets anders dan Covid

ZZG zorggroep maakte tijdens deelname aan het Europese project eWare kennis met de mogelijkheden van de Tessa. Na afloop van het project zagen ze zoveel potentie dat ze met 50 robots een nieuw project zijn gestart. Het implementeren van de nieuwe manier van werken werd sterk beĆÆnvloed door de coronaperiode. Vanwege de hoge druk was de keuze om de Tessa in te zettenĀ vrijwillig, het was belangrijk dat medewerkers er zelf de ruimte voor voelden. Toch was er voldoende animo onder medewerkers, juist omdat het even iets anders was dan Covid.

Zelf ervaren hoe het werkt

Het implementatietraject bestond uit een aantal onderdelen. Via webinars werden medewerkers geĆÆnformeerd over de mogelijkheden en het gebruik van de Tessa-robot. Zij konden zelf een ā€˜logeer-Tessaā€™ aanvragen, om thuis of op kantoor te ervaren hoe het werkt en wat je er allemaal mee kan. Vervolgens konden geselecteerde teams wijkverpleging de zorgrobots bij cliĆ«nten gaan inzetten. Aan de hand van een nulmeting en een evaluatie werd onderzocht welke bijdrage de Tessa-robot leverde aan de zorg en hoe de robot werd ontvangen door de cliĆ«nten.

Tessa ontzorgt mantelzorgers

De Tessa wordt uitsluitend ingezet bij cliĆ«nten die vallen onder financiering binnen de Zorgverzekeringswet, als onderdeel van het zorgplan. Medewerker en cliĆ«nt zoeken samen een antwoord op de zorgvragen en bekijken of de Tessa daar een rol in kan spelen. CliĆ«nten vinden het prettig dat ze door de ā€˜eigenā€™ robot worden aangesproken. Dat werkt soms zelfs beter dan wanneer een mantelzorger zegt wat er moet gebeuren. Mantelzorgers kunnen berichten programmeren, bijvoorbeeld over wanneer ze langskomen. Ook kunnen ze leuke dingen instellen, zoals verjaardagen of muziek.

Op tijd stoppen

Elke introductie van iets nieuws brengt uitdagingen met zich mee. Zo merkt ZZG zorggroep dat niet alle teams uit zichzelf logeer-Tessaā€™s aanvragen en ermee aan de slag willen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis blijft het belangrijk dat het gebruik van de robots vrijwillig is, maar dat betekent ook dat je niet elk team meekrijgt. Verder is een aandachtspunt dat de inzet van de Tessa-robot bij een cliĆ«nt op tijd stopt. Doordat de Tessa ook een radio is en als gezellig wordt ervaren, willen sommige mensen de robot graag houden, ook als het niet meer nodig is voor de zorgvraag. Het is dan ook belangrijk dat medewerkers duidelijk communiceren met cliĆ«nten over de reden en periode dat de Tessa wordt ingezet.

Breder uitrollen vanaf 2023

Tot eind 2022 loopt er nog een project om de waarde van de Tessa binnen ZZG zorggroep te onderzoeken. De resultaten uit dit onderzoek moeten aantonen dat inzet van de Tessa doelmatig en ondersteunend is, zodat de zorgverzekeraar kan overgaan tot structurele inkoop. ZZG zorggroep wil de zorgrobots vanaf 2023 inzetten in de staande dienstverlening en breder implementeren.

Meer weten?

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek

Waar: Gelderland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina