Zorgmonitor zorgt voor zicht op beschikbare capaciteit

ZorgnaZorg heeft in eigen beheer een Zorgmonitor ontwikkeld. Deze geeft een actueel en specifiek beeld van de beschikbare capaciteit in de deelnemende zorginstellingen. Hierdoor kunnen patiënten vanuit het ziekenhuis zonder onnodige wachttijd doorstromen naar de zorginstelling van hun voorkeur.

ZorgnaZorg zorgt daarmee voor een hoge kwaliteit van de zorg: het verblijf in het ziekenhuis is niet langer dan medisch noodzakelijk en de vervolgbehandeling kan zo snel mogelijk beginnen waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de patiënt.

Probleemschets

‘In 2009 constateerden we in ziekenhuizen dat het lang duurde voordat patiënten werden uitgeplaatst naar het verpleeghuis’, vertelt Karin Borkhuis, Netwerkmanager ZorgnaZorg. ‘Nadat de behandeling klaar was, bleven zij nog in het ziekenhuis liggen. Deze “verkeerde beddagen” kwam, dachten wij, doordat er in de regio te weinig beschikbare bedden waren voor deze patiënten. Daaropvolgend is in de regio een inventarisatie gehouden. Toen bleek dat de bedden er wel waren maar dat het logistieke proces niet goed was ingericht.’

Om de uitstroom vanuit het ziekenhuis en de instroom in het verpleeghuis beter te organiseren, is besloten om te gaan samenwerken. Hierbij waren drie initiatiefnemers betrokken: het UMCG, het Martini Ziekenhuis en Zorggroep Groningen. In 2015 is de coöperatie ZorgnaZorg opgericht. Dit is het samenwerkingsverband tussen een groot aantal noordelijke ziekenhuizen, verpleeg/verzorgingshuizen en huisartsen. Een coöperatie voor onderlinge afstemming, digitale communicatie, verbeterde transfer van ziekenhuizen/huisartsen naar verpleeg/verzorgingshuizen, efficiënte en optimale ketenlogistiek. ‘Ontstaan uit de wens om het transferproces vanuit ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders te verbeteren’, aldus Borkhuis. ‘Uniek aan de coöperatie is dat het door de leden is gefinancierd.’

Oplossing: Zorgmonitor

Er één centraal punt in de regio: de frontoffice ZorgnaZorg. Hier komen alle aanmeldingen van de ziekenhuizen en de huisartsen binnen. De frontoffice heeft de beschikking over de in eigen beheer ontwikkelde Zorgmonitor. Deze geeft een actueel en specifiek beeld van beschikbare beddencapaciteit in de deelnemende zorginstellingen. En daarnaast geeft de monitor aan waar patiënten met een specifieke zorgbehoefte, zoals een infuus of zuurstof, terecht kunnen.

‘De frontoffice stuurt via beveiligde mail – een van onderliggende doelstellingen van de coöperatie – de aanvraag naar het verpleeghuis dat de voorkeur heeft van de patiënt. ‘De inventarisatie om een patiënt goed over te plaatsen gebeurt in het ziekenhuis, maar er is onderlinge afstemming over welke informatie een verpleeghuis nodig heeft’, vervolgt Borkhuis. ‘Een van onze doelstellingen van onze coöperatie is dat we goede onderlinge samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Ook bijvoorbeeld over de termijn waarbinnen een verpleeghuis moet reageren, dat is 4 uur. We willen de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek met de juiste overdracht van de juiste zorg te voorzien. Dat is de kracht van de coöperatie.’

Wat is de huidige status?

‘Inmiddels heeft zich dat als een olievlek verspreid over de drie noordelijke provincies’, zegt Borkhuis verheugd. ‘Inmiddels zijn 32 ziekenhuizen en zorginstellingen met 143 locaties lid van de coöperatie ZorgnaZorg. Samen bepalen zij de koers en houden zij toezicht.’

‘Wel zijn we nog in ontwikkeling. Zo zijn we ook in gesprek met het ambulancevervoer van patiënten en we zouden graag nog meer ziekenhuizen willen aansluiten.’

Advies aan anderen

Borkhuis: ‘Een belangrijke sleutel om dit voor elkaar te krijgen is een gezamenlijk doel voor ogen hebben waarom we dit doen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er openheid is ontstaan tussen de organisaties onderling. Door hier gezamenlijk in op te trekken, zijn we veel krachtiger. Letterlijk het bundelen van krachten.’

Dankzij het grote aantal leden is de coöperatie ZorgnaZorg een voor Nederland veelzijdig en uniek samenwerkingsnetwerk van ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen. De patiënt staat centraal en het uitganspunt is: verhogen van de kwaliteit van zorg voor de patiënt door het verbeteren van logistieke processen tussen zorgaanbieders door op een efficiënte wijze de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren.

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: de drie noordelijke provincies

Betrokken organisaties:

  • ZorgnaZorg
  • HEt UMCG
  • Het Martini Ziekenhuis
  • Zorggroep Groningen

Meer informatie

Kijk op de website van www.zorgnazorg.nl