Zorg altijd dichtbij met DigiContact

Zorg altijd dichtbij met DigiContact

Zorginstelling Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking. Zij merkten dat hun zorgverlening niet altijd aansloot op de behoeften van de cliënten. Daarom zijn zij gestart met DigiContact.

Behoefte cliënt stond onvoldoende centraal

Voorheen werden cliënten op vaste tijden in de week bezocht door een begeleider. Daarnaast waren ze dan op zichzelf of hun omgeving aangewezen. “Als een cliënt een vraag had, kon hij die pas stellen tijdens het volgende bezoek.” Bovendien heeft niet iedere cliënt behoefte aan meerdere vaste gesprekken van een uur per week. De ene keer is er een uitgebreider bezoek nodig, terwijl op een ander moment het gesprek overgeslagen kan worden of de vraag binnen 5 minuten beantwoord is.

Man is aan het beeldbellen met personeel van Digicontact

DigiContact werkt behoeftegestuurd

“Met DigiContact leveren we nu zorg op afstand in combinatie met een dagelijkse begeleider die bij onze cliënten thuis komt.” De frequentie van de bezoeken hangt af van wat de cliënt nodig heeft. Meestal is 1 of 2 keer per week voldoende. Daarnaast kan de cliënt beeldbellen met DigiContact als dat nodig is. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Hiermee heeft de cliënt meer regie op zijn eigen leven. Dat geeft rust, zelfvertrouwen en het verhoogt de eigenwaarde en zelfredzaamheid.

Minder werkdruk en meer rust

Voor de begeleider van Philadelphia geeft DigiContact rust. Zo zijn via Digicontact altijd professionele begeleiders aanwezig met minimaal HBO niveau. Bovendien neemt de werkdruk af, doordat begeleiders minder vaak bij hun cliënt op bezoek hoeven gaan.

Training en gewenning

Sommige medewerkers vragen zich af of hun cliënt dit wel aankan of hoe ze de zorg nu moeten organiseren. De invoering van Digicontact vraagt training en gewenning. Het is vooral een kwestie van oefenen met de mensen die bij de cliënt thuis komen. DigiContact zorgt heel bewust dat men samen met de cliënt oefent. Zo gaat het ook bij de cliënt leven en wordt het een structureel onderdeel van de begeleiding.

Ook familieleden moeten soms wennen. “In het verleden was het wel eens een uitdaging om de familie ervan te overtuigen dat deze vorm van zorg een kwaliteitsslag is en geen bezuiniging.” Ervaring opdoen met DigiContact is genoeg om ze van gedachten te laten veranderen.

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Amersfoort

Betrokken organisaties: 

  • Digicontact
  • Zorginstelling Philadelphia