Ziekenhuis op wielen

Patiënten die behoefte hebben aan specialistische zorg hebben het vaak niet makkelijk. Ze voelen zich niet lekker en moeten vaak van hot naar her terwijl ze daar niet goed toe in staat zijn. Bovendien zijn huisartsen vaak al druk genoeg en is ziekenhuisbezoek emotioneel belastend. De oplossing is relatief eenvoudig: we brengen de gewenste specialistische zorg gewoon ‘thuis’.

Het project ‘Ziekenhuis op wielen’ brengt de verpleegkundig specialist naar de patiënt toe, in plaats van andersom, bijvoorbeeld als het gaat om chronische huidaandoeningen. Verpleegkundig specialist Karin Timm vertelt hoe dit in zijn werk gaat en hoe taakherschikking ook voor andere chronische aandoeningen een oplossing kan zijn.

Zorg op locatie

De verpleegkundig specialist van Allerzorg kijkt breder dan alleen naar het medische probleem. “Wij geven bijvoorbeeld niet alleen een zalfje voor eczeem, maar kijken ook naar de invloed van stress of vermoeidheid op de aandoening.’’

Door zorg dichtbij huis te organiseren, voorkomt de verpleegkundig specialist vaak dat de patiënt naar het ziekenhuis moet. Zeker voor oudere immobiele patiënten is dit waardevol. Familie of mantelzorger moet beschikbaar zijn, er moet soms (duur)vervoer worden geregeld en het dagritme van de patiënt wordt verstoord. ‘‘Sommige patiënten raken helemaal van slag van een ziekenhuisbezoek. Nu neem ik ze gewoon even mee uit de koffiekamer. Zo voelt het niet als een afspraak in het ziekenhuis.’’

Een specialist ouderengeneeskunde zag dit als een ideale oplossing voor haar doelgroep en liet de verpleegkundig specialist van Allerzorg op haar locatie langskomen. ‘‘In het verpleeghuis zitten genoeg patiënten, maar deze groep is lastig te verplaatsen. Dat was eigenlijk de geboorte van het ziekenhuis op wielen.’’ Patiënten worden bezocht, gediagnosticeerd en behandeld op locatie.

Ontdekkingstocht

Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuisomgeving is nieuw. Dat maakt het soms een ontdekkingstocht. Een praktisch probleem was bijvoorbeeld het vervoeren van hulpmiddelen. ‘‘Die moeten de juiste temperatuur hebben, wat lastig te regelen is in een gewone auto. Bovendien zijn de kwaliteitseisen niet een-op-een passend voor zo’n initiatief. Het was dus zoeken naar de juiste invulling en voorwaarden.’’ Met het volgen van de richtlijnen voor dokterstassen en ambulances, is de kwaliteit nu gewaarborgd.

Hetzelfde geldt voor werkprocessen. ‘‘We hebben ook gemerkt dat we deze in kaart moeten brengen om de risico’s te beheersen. Denk aan hoe het gaat met verwijzingen, wat is de beste route en aan wie leg je verantwoording af? Dat is heel praktisch, daar hebben we al heel wat stappen gezet, maar we moeten ook nog veel ontdekken’’

Op financieel vlak vormen vooral de traditionele zorglijnen een uitdaging. ‘‘Eigenlijk zit ik in de eerste lijn met de financiering uit de tweede lijn. Daarom kom je bij de zorgverzekeraars lastig aan tafel en hebben we geen contracten met hen. De patiënt ontvangt zelf de factuur, die vervolgens gedeeltelijk wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het gedeelte dat niet wordt vergoed, komt ten laste van onze organisatie. Voor de patiënt is dit lastig te begrijpen, voor ons is het veel werk. Ook hier is nog werk aan de winkel.’’

Tips: laat je niet uit het veld slaan en benut je netwerk

Een tip die Karin anderen wil meegeven is: ‘‘Stel een doel en weet dat de weg daar naartoe nooit rechtdoor is. Je kunt linksom of rechtsom, maar laat je nooit uit het veld slaan als het niet lukt op de manier die je eerst had bedacht.’’


Tot slot benadrukt Karin het belang van een goed netwerk. ‘‘Weet waar je medeliggers zijn en waar je eventueel hulp, advies of informatie kan vinden. Doe ideeën op bij anderen en vraag de juiste mensen om hulp. Ik sta altijd open om te helpen, dus kom langs, ik help graag.’’

Contactgegevens

Waar: Woerden

Betrokken organisatie: Allerzorg

Contactpersoon: Karin Timm, verpleegkundig specialist bij Allerzorg, Karin.Timm@allerzorg.nl, 088 5721785

Meer informatie

Ziekenhuis op wielen gepresenteerd aan vakjury Anna Reynvaan praktijkprijs (Allerzorg.nl, nieuwsbericht 16 mei 2017)