Wijkverpleegkundigen binnen de spoedzorgketen

Kwetsbare ouderen die zijn gevallen of hulp nodig hebben komen in eerste instantie op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost terecht. Maar vaak is er geen indicatie voor opname in het ziekenhuis. De SEH en HAP zijn echter veel tijd kwijt aan dit type patiënt. Icare nam initiatief voor een samenwerking met andere thuiszorgorganisaties over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van wijkverpleegkundigen voor de spoedzorgketen. Hierdoor kunnen deze ouderen veilig terug naar huis en hoeven ze niet onnodig te worden opgenomen.

Wijkverpleegkundigen binnen de spoedzorgketen

Probleem: te veel kwetsbare ouderen op Acute zorg

Alice Reemeijer, beleidsmedewerker V&V bij Stichting Icare: ‘Meerdere ziekenhuizen in Nederland en met name het ROAZ regio West trokken aan de bel, omdat de acute zorg helemaal volliep met kwetsbare ouderen. Ook op andere locaties in Nederland kwamen steeds meer kwetsbare ouderen bij de spoedeisende hulp terecht, waardoor deze vastliep.’ Daarom zijn het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam gaan samenwerken met thuiszorgorganisaties Evean en Cordaan. Zo is het initiatief met wijkverpleegkundigen op de SEH ontstaan.

Oplossing: wijkverpleegkundige organiseert nodige zorg

‘Vanuit Icare hebben we al een goede samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen. Wij zijn in Harderwijk met een pilot gestart. Hierbij zijn de wijkverpleegkundige voor zowel de huisartsen van de HAP als de spoedartsen op de SEH bereikbaar is in de avonden en weekenden. Wij hebben één telefoonnummer waarop een huisarts of spoedarts de wijkverpleegkundige rechtstreeks kan bereiken.’

‘In Amsterdam was dat nummer alleen bereikbaar voor de SEH, in Harderwijk hebben we ook meteen de huisartsenpost betrokken. Dus de SEH en de HAP kunnen hier de wijkverpleegkundige bellen als er een kwetsbare oudere is waarbij geen indicatie is voor opname, maar thuis wel ondersteuning en/of zorg nodig is. De wijkverpleegkundige kan nu ook in de avonden en weekenden deze zorg organiseren. Na de pilot in Harderwijk zijn we nu ook gestart met deze werkwijze in Emmen en in Zwolle.’

‘In Harderwijk betrof de bereikbaarheid een vast telefoonnummer dat doorschakelde naar het mobiele nummer van de dienstdoende wijkverpleegkundige. In Emmen is de wijkverpleegkundige lijfelijk aanwezig op de SEH en de HAP. Dat was makkelijk te realiseren omdat beide zich op één locatie bevinden. In Zwolle is de wijkverpleegkundige aan het begin van de dienst lijfelijk aanwezig en vervolgens telefonisch bereikbaar.’

‘We hebben niet bewust gekozen voor verschillende constructies per stad, maar elke methodiek is tot stand gekomen door een samenwerking met lokale partijen en thuiszorgorganisaties.’

‘De resultaten zijn verrassend. We hadden verwacht dat het storm zou lopen, maar het is niet zo dat er 20 kwetsbare ouderen per avond op de SEH of HAP belanden die na diagnostiek meteen naar huis kunnen. Per weekend ging het om slechts 1 of 2, soms 3, mensen. We zien een stijging van kwetsbare ouderen in de spoedzorg, die na diagnostiek en soms een (kleine) behandeling naar huis kunnen. Maar het gaat niet om grote aantallen, het knelpunt is denk ik dat die 1 à 2 patiënt(en) veel tijd kosten. Daarmee is duidelijk geworden dat we de juiste oplossing misschien nog niet gevonden hebben. Het valt niet te verantwoorden om voor 1 of 2 mensen acht uur lang een wijkverpleegkundige paraat te hebben. Maar wat dan wel?’

‘We zijn in Emmen gestart om de verpleegkundige die in de avond- en nachturen toch al op route is, ook bereikbaar te maken voor SEH en HAP. Dat is voor hen weliswaar een extra taak, maar we gaan meer ruimte organiseren voor de onverwachte gevallen. We gaan kijken of dat werkt.’

'Het is goed om bij elkaar in de keuken te kijken, we leren veel van elkaar’.

‘In Meppel was grote interesse in de werkwijze, maar daar hebben we het initiatief meteen al bijgedraaid. We gaan de komende maanden een wekelijks overleg inplannen tussen een spoedarts van de SEH, huisarts van de HAP en wijkverpleegkundige van Icare. In dat overleg gaan we complexe casussen die zich voor hebben gedaan in de afgelopen week bespreken en gezamenlijk kijken waar de obstakels en hiaten liggen. We hopen zo te ontdekken welke methodiek een mogelijke goede oplossing is. Het is allemaal nog in ontwikkeling.’

Wie is erbij gebaat?

‘Door deze nauwe samenwerking leren we elkaar beter kennen, ontdekken we hiaten en obstakels en kunnen we gezamenlijk toewerken naar betere zorg voor kwetsbare ouderen in en na spoed situaties in de avond en het weekend. Hier is de patiënt heel erg bij gebaat! Zoals een wijkverpleegkundige zei: ‘het is goed om bij elkaar in de keuken te kijken, we leren veel van elkaar’. Het is het begin van verdere betere samenwerking binnen de spoedzorg ten behoeve van de juiste zorg, op het juiste moment door de juiste professional voor kwetsbare ouderen.

‘Omdat er zoveel ontwikkelingen zijn binnen de spoedzorgketen hebben we ook contact met andere organisaties waar ze vergelijkbare initiatieven opzetten. Zo heb ik regelmatig contact met de projectleiders in Amsterdam en Heerlen waar vergelijkbare pilots draaien. Het is goed dat we elkaar binnen Nederland goed weten te vinden op dit gebied’, aldus Alice Reemeijer.

Contactgegevens

Waar: Harderwijk, Emmen en Zwolle

Betrokken organisaties:

  • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
  • Evean
  • Cordaan
  • Stichting Icare

Contactpersoon: Alice Reemeijer, beleidsmedewerker V&V bij Stichting Icare, a.reemeijer@icare.nl

Meer informatie

Kijk op de website van Icare