Werkafspraken-app voor betere samenwerking tussen huisartsen en specialisten

Een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn kan voorkomen dat patiënten onnodig bij specialisten terechtkomen. In de hoofdstad is daarom het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) ontwikkeld. Hierin leggen huisartsen en specialisten hun gezamenlijke afspraken vast.

Huisarts werkt achter haar computer
© VWS / BroekhuizenWirtz

Betere afspraken tussen de eerste en tweede lijn

Het Platform helpt zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn om werkafspraken te maken en die na te komen. Alle werkafspraken en de contactgegevens van 1.300 regionale zorgverleners staan in een app: Amsterdam Transmuraal. Huisartsen kunnen specialisten daardoor gemakkelijk consulteren. Zo kunnen ze een ziekenhuisopname vaak voorkomen. Patiënten komen alleen bij de specialist als dat echt nodig is.

Vier specialismen

Er zijn in Amsterdam transmurale afspraken gemaakt binnen vier specialismen: cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, COPD en astma en CVA. Elk specialisme heeft een werkgroep, waarin niet alleen huisartsen en specialisten, maar ook apotheken en praktijkondersteuners plaatsnemen.

Incidenten melden voor een veilige zorg

In de zorg voor patiënten gaat weleens wat mis. Om daarvan te leren en samen de zorg veiliger te maken, is het Platform gestart met Transmuraal Incident Melden (TIM). Hiermee kunnen zorgverleners een incident melden bij een van de andere aangesloten organisaties. Zo’n incident kan bijvoorbeeld gaan over de communicatie, medicatie of overdracht. In de nabije toekomst wil het PTA ook een complimentenfunctie toevoegen, zodat professionals ook hun waardering kunnen delen.

Meer informatie

Kijk op Amsterdam-transmuraal.nl.

Waar: Amsterdam
Betrokken organisatie:

Deel deze pagina