Vervolgzorg voor ouderen sneller geregeld na de Spoedeisende Hulp

Ouderen komen na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) vaak terecht in een ziekenhuisbed omdat er nog geen vervolgzorg is geregeld. Het HagaZiekenhuis en zorggroep Florence werken daarom samen om kwetsbare ouderen sneller de zorg te bieden die ze nodig hebben.

Patient en partner wachten in het ziekenhuis
© VWS

Samen vervolgzorg in kaart brengen

Op vrijdag komen de meeste ouderen op de SEH binnen. Voorheen waren artsen en de transferverpleegkundige veel tijd kwijt om passende vervolgzorg te regelen. Nu is er elke vrijdagmiddag- en avond een specialist ouderengeneeskunde van zorggroep Florence aanwezig. Die brengt samen met de medisch specialist en de transferverpleegkundige in kaart welke zorg echt nodig is. Bijvoorbeeld thuiszorg, opname in een zorginstelling of verpleeghulpmiddelen.

Ouderen voelen zich gehoord

Door de samenwerking zijn in 2019 al 120 ziekenhuisopnames voorkomen. Driekwart van de patiënten zijn meteen overgeplaatst. Het resterende kwart heeft een aantal nachten in het ziekenhuis doorgebracht vanwege plaatsgebrek bij de vervolginstelling. De werkwijze heeft een aantal voordelen. Kwetsbare ouderen krijgen zinnige zorg op de juiste plek en voelen zich gehoord. Tegelijk neemt het aantal ligdagen in het ziekenhuis aanzienlijk af.

Tip: betrek de specialist ouderengeneeskunde bij de overdracht

Voor een geslaagde samenwerking moeten mensen elkaar weten te vinden. De specialist ouderengeneeskunde van Florence zit wekelijks bij de SEH-overdracht en de overdracht van de vakgroep internisten. Ook hebben de specialist ouderengeneeskunde en de transferverpleegkundige samen een ‘start van dienst’. Samen blikken ze terug op de week: ‘Hoe is het met de geplaatste patiënten vergaan? Zijn er nog belemmeringen ervaren, zo ja, op welke wijze kunnen we deze oplossen?’

Meer informatie

Waar: Den Haag

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina