Transmurale Zorgbrug zorgt voor goede overgang naar huis

Bij kwetsbare ouderen treedt na ontslag uit het ziekenhuis vaak functieverlies op. De oudere wordt afhankelijker van zorg in de thuisomgeving en er is kans op heropnames. Bij de Transmurale Zorgbrug zorgen wijkverpleegkundigen voor een soepele overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie.

Tijdens de ziekenhuisopname controleert de afdelingsverpleegkundige de kwetsbaarheid van de patiënt. Is die verhoogd, dan schakelt de verpleegkundige het geriatrieteam in. De geriatrieverpleegkundige beoordeelt en bespreekt de ondersteuningsbehoefte met de patiënt. De geriatrieverpleegkundige brengt de huisarts en de wijkverpleegkundige op de hoogte van de situatie en de gemaakte vervolgafspraken.

Een vrouw heeft een inhalator en krijgt instructies hierover
© VWS / Bert de Jong

Zorgbrug afsluiten

Bij het ontslaggesprek sluiten de geriatrieverpleegkundige en de wijkverpleegkundige aan. De wijkverpleegkundige kan de informatie thuis nog eens rustig herhalen en de patiënt en wijkverpleegkundige leren elkaar alvast kennen. Als de patiënt hersteld is sluit de wijkverpleegkundige de Transmurale Zorgbrug af en doet de overdracht aan de huisarts.

Cruciaal voor een goed resultaat:

Transmurale Zorgbrug in Groningen

De Transmurale Zorgbrug is in het AMC ontwikkeld. De zorgbrug is per regio aan te passen. In Groningen is ervoor gekozen om de zorgbrug in te zetten voor de hoog complexe patiënten en voor de milde patiënten reguliere thuiszorg in te schakelen.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Groningen

Betrokken organisaties: 

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht 'Zorgpartijen in Groningen en Drenthe starten Transmurale Zorgbrug'

Deel deze pagina