Ketensamenwerking versterkt zorg voor zieke kinderen

Het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc, de gemeenten in de regio Nijmegen en (psychosociale) zorgorganisaties uit de regio zijn in 2018 het project TRANSIT gestart. Zij helpen  kinderen met ingrijpende medische aandoeningen en hun gezin om te gaan met de ziekte in het dagelijks leven. Ze zorgen ervoor dat het kind en gezin zo goed mogelijk blijft functioneren, thuis, op school en daarbuiten. De gemeenten in de regio Nijmegen zijn ervan overtuigd dat deze ketensamenwerking de zorg sterk verbetert. Projectmedewerkers Karen van Middelkoop en Niek Rosenkamp werken beiden voor het Amalia kinderziekenhuis. Zij vertellen over het project.

Slecht ziektemanagement

Uit onderzoek blijkt dat één op de vier gezinnen met een ernstig ziek kind sociale en emotionele problemen heeft. Niek: “Na opname gaan gezinnen naar huis, waar ze bepaalde handelingen moeten doen of medicatie moeten innemen. Sommige kinderen moeten na verloop van tijd noodgedwongen weer opgenomen worden omdat het medisch gezien niet goed gaat.” Veel van deze kinderen blijken niet de juiste zorg te krijgen door een moeilijke thuissituatie. Denk aan een scheiding, een depressieve ouder of financiële problemen. Dit zorgt ervoor dat zij onnodig terugvallen in de (dure) medisch specialistische zorg.

Samenwerking was makkelijk gevonden

Dankzij samenwerking tussen zorgverleners zoals maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, het sociaal wijkteam, de psycholoog en de begeleider van school worden heropnames in het ziekenhuis voorkomen. In Nijmegen hadden ze het geluk dat er al een netwerk van psychosociale zorgverleners was. Na een goede voorbereiding was de samenwerking makkelijk gevonden. Door op casuïstiek niveau erover te praten, en vooral te doen, verbind je professionals met elkaar. Dit leidt tot snellere verwijzing, betere overdracht en goede samenwerking.

Dagelijkse functioneren voorop

Voor het kind wordt een integraal plan opgesteld. Het krijgt één behandeling, waarbij de zorgverleners rekening houden met de specifieke context van het gezin. Kind en ouders krijgen een vragenlijst om de sociale en emotionele veerkracht van kind en gezin in te schatten. Daarnaast worden de behoeftes uitgevraagd. Karen: “Het doel is om vraaggericht te werken. Wat wil het kind? Als een kind wil blijven sporten dan kijken we of en hoe we dat mogelijk kunnen maken. Ook houden we rekening met de levensfase van het kind. Een puber heeft immers andere behoeftes dan een kind van acht.”

Kennis delen, over muren heen

Een scholingstraject werd opgestart voor hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Ze spijkerden elkaars kennis bij over wat rond een medische behandeling van belang is. Karen: “Bijvoorbeeld dat bij een bepaalde ziekte er vermoeidheidsverschijnselen zijn en hoe je daar het beste mee kan omgaan.” Ook zijn er werkwijzen ontwikkeld door de psychologen in het Amalia kinderziekenhuis. Deze kunnen psychosociale zorgverleners buiten het ziekenhuis gebruiken in de behandeling. Hiermee kunnen we goede zorg zo dicht mogelijk bij huis bieden.

Tips voor anderen

  • Niek: “Er moet echt een projectteam en veel tijd en ruimte zijn om dit vorm te kunnen geven. Los van de inrichting vergt het best wel wat voorbereiding om mensen hier een beetje warm voor te maken.”
  • Karen: “We hebben een aantal kinderen en families ook heel vroeg bij het proces betrokken en dat is zeker ook heel cruciaal als je vraaggericht wilt werken.”
  • Niek: “Geef informatie over de sociaal-emotionele gevolgen die het kind na de behandeling thuis te wachten staat. Problemen die ze kunnen tegenkomen en hoe en bij wie ze om hulp kunnen vragen.  
  • Karen geeft ook aan wat zij geleerd hebben in het TRANSIT project: “We bleken voor best wel zeldzame aandoeningen te hebben gekozen. In de praktijk zien we daardoor dat we weinig patiënteninstroom hebben. Als zorgprofessionals deze methode eigen moeten maken, is het vooral doen, doen en doen. Als je weinig nieuwe patiënten hebt, verwatert dat. Een belangrijke les dus: je hebt een grotere patiënteninstroom nodig.”

    Niek: “Een sector die wij niet hebben meegenomen, maar wat ik denk best wel een goede groep is, zijn diabetespatiënten.”

Meer informatie

Het TRANSIT project is een initiatief van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in samenwerking met de gemeenten Regio Nijmegen, Coöperatie VGZ, entrea lindenhout, de vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen, Karakter, Propersona, GGD Gelderland-Zuid, Kinderthuiszorg en Stichting Kind en Ziekenhuis. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg (Samen beslissen).

Lees meer informatie over het project TRANSIT op de website van Radboudumc.

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Regio Nijmegen

Betrokken organisaties:

  • Amalia kinderziekenhuis (Radboudumc)
  • Gemeenten in regio Nijmegen
  • (Psychosociale zorgorganisaties