Tilburg met inwoners in gesprek over een Goede Start

Samenvatting

De Gemeente Tilburg wilde haar sociale agenda met inwoners opstellen. Daarom heeft de gemeente gesprekken georganiseerd, waarbij extra aandacht is besteed aan het spreken van kwetsbare inwoners. Zo zijn via een ambassadeur inwoners geworven voor de gesprekken. Daarnaast is de sneeuwbalmethode ingezet: inwoners werden na een gesprek gevraagd om andere inwoners ook uit te nodigen voor een gesprek. Zo bereikte de gemeente inwoners die niet vanzelfsprekend in beeld zijn bij de gemeente.

De gesprekken zijn gedaan volgens de ‘vierde-generatie-methode’. Hiermee werd achterhaald wat er voor de betrokkenen toe doet en waar kansen liggen om zaken te verbeteren. Het is een werkwijze die creativiteit, oplossingsgerichtheid en veranderingsbereidheid in gang zet.

De gesprekken werden geleid door inwoners die een cursus gespreksleiding hadden gevolgd. Zij waren sleutelfiguren uit de gemeenschap en zij waren daarom in staat om vanuit een vertrouwensrelatie te horen wat speelt bij de meest kwetsbare groepen.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat ‘Goede start’ een belangrijk thema is voor de inwoners. Het thema kwam daarom als één van de vier thema’s op de sociale agenda terecht. Er is vervolgens een tweede ronde verdiepende gesprekken gedaan met ouders en professionals. Een jeugdverpleegkundige van de GGD heeft deze gesprekken gevoerd rond de centrale vraag ‘Wat heeft een/jouw kindje nodig voor een goede start?’.

De gemeente faciliteerde de stadsgesprekken en financierde de cursus voor de vrijwilligers. De gesprekken werden breed gedragen binnen het college en de raad en gezamenlijk voorbereid. Ook tijdens de agendavorming is het contact met betrokken inwoners gehouden. Bij het feest ter lancering van de sociale agenda stonden de verhalen van inwoners centraal.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • Doordat inwoners zelf gespreksleiders waren, lukte het om inzicht te krijgen in de leefwereld en belangen van inwoners.
 • Het was op voorhand spannend of de gesprekken echt iets zouden opleveren. Zowel de raad als het college hebben hun vertrouwen gegeven aan de opdrachtnemers: de inwoners zelf. Dat vertrouwen heeft doorgewerkt in de hele uitvoering: waardoor ook de meest kwetsbare inwoners zich echt gehoord voelden.
 • Doordat er geluisterd is en het contact met inwoners is onderhouden, is de sociale agenda van de inwoners zelf geworden. Er is daardoor in de stad een beweging van onderlinge betrokkenheid op gang gekomen.
 • In plaats van breed draagvlak te creëren is gekozen om te starten met gelijkgestemden. De hele gemeente krijg je niet meteen mee.
 • Het succes van de aanpak zorgde voor een toename van initiatieven vanuit inwoners.

Zijn er al resultaten?

 • De gemeente kreeg van inwoners terug dat zij zich gehoord voelden.
 • De vier grote thema’s, waaronder Goede Start en de resultaten van de gesprekken zijn overgenomen in het nieuwe bestuursakkoord.
 • Alle gespreksverslagen zijn inzichtelijk via de website www.sociaal013.nl
 • Een aantal inzichten is al vertaald naar de praktijk.
  • Voor Goede start geldt bijvoorbeeld dat kwetsbare zwangeren al tijdens de zwangerschap een informele of formele vaste contactpersoon hebben. De wens voor de toekomst is dat ze die zelf kiezen.
  • Dat betekent dat ook professionals flexibeler samenwerken. Zo was JGZ al onderdeel in de wijkteams en kan met flexibele budgetten de expertise van JGZ of VoorZorg ingezet worden waar nodig. Dit maakt het leveren van maatwerk al vanaf de zwangerschap mogelijk.
  • Er wordt gezorgd voor een warme overdracht tussen de verschillende instellingen zoals de professionals van het ziekenhuis en het consultatiebureau.
 • Steeds meer partijen nemen het voortouw: ook peuterspeelzaalzalen en scholen sluiten zich aan bij de visie dat kinderen centraal staan in hun beleid. En er is een goede samenwerking binnen het moeder- en kindcentrum ‘Fam’ opgestart (ziekenhuis).

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Tilburg

Betrokken organisatie: Gemeente Tilburg

Dit artikel is afkomstig van www.gezondin.nu