Sneller het juiste bed met Regionaal Transferpunt

In regio Deventer kwamen patiënten nogal eens op een verkeerd bed terecht in de VVT-instellingen. Een aantal zorgorganisaties hebben daarom het Regionaal Transferpunt Salland opgericht. Met behulp van het transferpunt stroomlijnen zij nu de logistiek van patiënten.

Een ingewikkelde zoektocht naar een bed

Voorheen lagen patiënten in de regio op een bed waar zij niet hoorde te liggen. Dat kwam door een verkeerde indicatie of een gebrek aan beschikbare bedden in de instellingen. Voor de patiënt is het erg vervelend om na zo’n fout te moeten verhuizen naar een andere plek.

Daarnaast is de wet- en regelgeving veranderd, waardoor huisartsen niet meer zomaar bij het plaatselijke verzorgingshuis kunnen aankloppen. “Huisartsen wisten op een gegeven moment niet meer hoe ze patiënten geplaatst moesten krijgen. Het was een ingewikkelde en tijdrovende zoektocht.”

Verpleegkundige verplaatst bed in ziekenhuis
© VWS

Volledig ontzorgen en verzorgen

Er waren veel partijen bezig om een patiënt met de juiste zorg op het juiste bed te krijgen. De urgentie was niet een capaciteitsprobleem, maar een kwaliteitsbehoefte. Veel partijen liepen tegen dezelfde problematiek aan. Door deze problematiek ontstond het Regionaal Transferpunt. Een netwerk waarin de beschikbaarheid van de regionale bedden met elkaar gedeeld kunnen worden, zodat het transferproces beter wordt gestroomlijnd.

Daarbij maakt men gebruik van de deskundigheid die al in de regio beschikbaar is. Hiervoor hebben we de verpleegkundige expertise gescheiden van medische verantwoordelijkheid. Volledig ontzorgen van de artsen en volledig verzorgen van patiënt en aannemende instelling.

Veilige communicatie

De ontwikkeling van het Regionaal Transferpunt is gelijk opgegaan met de implementatie van het softwareprogramma POINT. POINT ondersteunt de werkwijze van deze regio. Zo worden de transferdossiers veilig en digitaal gecommuniceerd via dit medium en delen de partners hun capaciteit in dit systeem.

Concrete afspraken

De partners hebben onderling afspraken gemaakt om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de capaciteit te waarborgen. De afspraa is dat er altijd tenminste één bed vrij is in de regio. En als je een beschikbare plek hebt, is de vraag niet óf een patiënt kan komen, maar hoe laat.

Naast de VVT-instellingen zijn de GGZ-instellingen, de verslavingszorg, gemeente en huisartsen aangesloten bij de samenwerkingsafspraken. Met de gemeente is de afspraak dat het transferpunt mensen kan plaatsen voor (ongeplande) respijtzorg. Hiermee kan het transferpunt over de hele breedte van (vervolg)zorg anticiperen. 

Meer informatie

Kijk op de website van Deventer Ziekenhuis

Deel deze pagina