Schoolarts effectiever inzetten

Elk kind op de basisschool komt 2 keer in beeld bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In groep 2 en groep 7 gaan de kinderen op controle bij de schoolarts. Daarbuiten is de schoolarts niet betrokken bij het kind, ook niet als het minder goed gaat.

In de regio Gelderland Midden werkt de JGZ daarom anders: standaardcontroles zijn overgenomen door doktersassistenten. Verpleegkundigen en artsen hebben hierdoor meer tijd voor kinderen met vragen of problemen. Oók als deze kinderen uit een ander leerjaar komen.

Klaslokaal van een basisschool met plakfiguren op raam
© VWS / Marcel Vogel

Elke maand spreekuur op school

De schoolarts of verpleegkundige komt gemiddeld elke maand op school en ziet alle kinderen die door de assistente zijn doorverwezen, maar ook alle kinderen waarover leerkrachten of ouders zorgen hebben. Kinderen uit alle groepen komen zo in aanmerking om gezien te worden door de schoolarts. Door deze werkwijze kan de JGZ eerder in actie komen als het minder goed dreigt te gaan met een kind.

De werkwijze is ook voor scholen prettig. De regelmatige bezoeken werken geruststellend en ondersteunend. Voorheen wisten leerkrachten niet waar zij met hun zorgen terecht konden. Nu kunnen zij een kind doorverwijzen naar de JGZ en kunnen de juiste medewerkers snel worden ingezet.

Verandering van werkwijze vraagt aanpassing

Er is wel wat weerstand om taken aan een ander over te dragen. Je moet als arts loslaten en vertrouwen hebben in andere disciplines, dat kan lastig zijn. Om doktersassistenten te leren wanneer ze een kind moeten doorverwijzen, heeft de GGD Gelderland Midden een speciale scholing ontwikkeld. Om iedereen mee te krijgen is het ook cruciaal dat professionals vanaf het begin mogen meedenken. ‘‘Professionals zaten zelf in de projectgroep en konden dus zelf de methode vormgeven.’’

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Gelderland-Midden

Betrokken organisatie: JGZ

Meer informatie

Deel deze pagina