Schakelafdeling voor ouderen na opname in het ziekenhuis

Veel ouderen worden na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost opgenomen in het ziekenhuis terwijl ze geen medisch-specialistische zorg nodig hebben. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en Envida hebben voor deze ouderen een schakelafdeling, waar ze 72 uur kunnen verblijven.

Verpleegkundige zit aan tafel met oudere patiënten
© Envida

Niet langer dan nodig in het ziekenhuis

Tijdens een verblijf bij De Schakel wordt passende zorg voor de patiƫnt geregeld, zodat deze niet onnodig lang in een ziekenhuisbed hoeft te liggen. Dat kan gaan om tijdelijke opvang in een verzorgingshuis, wijkverpleging of geriatrische revalidatie. De Schakel bevindt zich in het MUMC+, maar is huiselijk ingericht.

Nadruk op activeren

Bij ouderen die opgenomen worden in het ziekenhuis ontstaat vaak functieverlies. Hierdoor kunnen ouderen basale dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, niet meer zelfstandig uitvoeren. De professionals van De Schakel komen uit de ouderenzorg. Zij leggen de nadruk op het activeren van de patiƫnt, zodat de overgang naar huis soepeler verloopt.

Wachten op een plek in een zorginstelling

Ook ouderen die klaar zijn met een behandeling in het ziekenhuis en wachten op een plaats in een zorginstelling, kunnen terecht bij De Schakel. Deze mensen moeten soms weken in een ziekenhuisbed blijven. Dit is belastend voor patiƫnten en het verhindert de doorstroom in het ziekenhuis. Bij De Schakel hebben patiƫnten meer vrijheid om te bewegen en actief te zijn.

Anderhalvelijnszorg

De schakelafdeling is een samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Het MUMC+ huisvest de afdeling, maar levert geen zorgprofessionals. Doordat professionals van de zorgorganisatie Envida de afdeling runnen, blijven patiƫnten buiten de relatief dure tweedelijnszorg.

Meer informatie

Kijk op Envida.nl.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Maastricht

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina