Samen op weg naar een positief gezond Maastricht

Zorgaanbieders uit een aantal Maastrichtse wijken werken sinds 2016 op een andere manier. Zij hebben zich verenigd in Blauwe Zorg, een beweging voor een duurzame en positieve gezondheidszorg. De positieve gezondheidsbenadering vormt daarom de leidraad in hun projecten en activiteiten.

Koning geeft high five in de wijk
© VWS

Positieve Gezondheid als leidraad

In de positieve gezondheidsbenadering wordt niet alleen de acute klacht  besproken, maar gaan zorgverleners over de gehele gezondheid in gesprek. Met behulp van een leidraad luistert de hulpverlener op een andere manier naar de bewoner. Ook stelt hij vragen over meerdere leefgebieden, zodat de daadwerkelijke hulpvraag duidelijk wordt. Dit leidt er soms toe dat de hulpvraag in een ander leefgebied ligt dan gedacht. Deze benadering zorgt voor een completer beeld van de klacht.

Wanneer de hulpvraag niet medisch, maar sociaal is, gaat het sociaal team aan de slag. Indien nodig volgt er een warme overdracht naar een gespecialiseerde instantie. Door Positieve Gezondheid als leidraad te nemen, is de samenwerking tussen huisartsen, POH Jeugd, de sociale teams en andere hulpverleners sterk verbeterd. Ook de patiënt is erbij gebaad, omdat hij nu passende ondersteuning ontvangt.

Warme overdracht is een succesformule

Wanneer de huisarts een inwoner doorverwijst naar een hulpverlener of instelling, volgen veel inwoners de doorverwijzing niet op. Zij hebben moeite om contact te zoeken. Nu helpt de huisarts of het sociaal team bij het leggen van het contact. Na toestemming van de inwoner nemen zij contact op met de opvolger. Daarna wordt de inwoner telefonisch op de hoogte gesteld.

De warme overdracht heeft meerdere voordelen: “Er gebeurt iets, het contact komt tot stand en de verwijzer is op de hoogte. Omdat we steeds beter samenwerken, gaan mensen elkaar beter kennen, het vertrouwen groeit en daarmee ook het vertrouwen in de juiste doorverwijzing, de opvolging en terugkoppeling daarvan”

De toepassing van Positieve Gezondheid en de warme overdrachten hebben al voor mooie resultaten gezorgd. Op basis van de resultaten wordt de pilot geoptimaliseerd en worden de initiatieven uitgerold in andere wijken.

Meer informatie

Bekijk de website van Blauwe Zorg voor meer informatie over de pilot en alle projecten.

Zelf aan de slag met de positieve gezondheidsbenadering? Bekijk de themapagina van loket Gezond Leven voor alle informatie over deze benadering.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Maastricht

Betrokken organisaties:

GGD Zuid Limburg, Envida, Gemeente Maastricht, Burgerkracht Limburg, Levanto, Radar, Traject, Xonar, ZIO, Zorgverzekeraar VGZ. 

Deel deze pagina