De regio aan zet bij de aanpak van hart en vaatziekten

NVVC-Connect is een programma dat regionale samenwerking in de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten stimuleert. Het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). NVVC-Connect heeft programmalijnen ontwikkeld voor drie aandoeningen en is bezig een vierde programmalijn op te tuigen. Hierbij worden telkens op regionaal niveau samenwerkingsafspraken gemaakt tussen zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn. Huisartsen en cardiologen werken bijvoorbeeld nauw samen in de programmalijn hartfalen en geven regionaal invulling aan de Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen. Patiënten krijgen hierdoor de juiste zorg op de juiste plek. Doordat bewustwording en kennis van hartfalen in de eerste lijn wordt vergroot, worden opnames voorkomen en de kwaliteit van leven verbeterd.

Regionale aanpak

Programmamanager Ingrid van der Gun vertelt hoe de kracht van Connect ligt in de regionale aanpak. ‘‘Het is heel belangrijk dat elke regio weet waar men het over heeft. Wat is hier de behoefte? Wat zijn regionaal de knelpunten? Wat is er mogelijk? Over welk percentage en welk soort patiënten hebben we het?’’ NVVC-Connect stimuleert en faciliteert partijen daarbij. ‘‘Wij willen dat de aanpak echt van de regio is en blijft. Door onze ervaringen en kennis (d.m.v. protocollen en nascholing) te delen, proberen we de regionale samenwerking gestalte te geven. Maar plaatselijke zorgverleners moeten er zelf werk van maken. Zij moeten in de praktijk samenwerken en samen tot een inhoudelijk goed zorgpad komen. Dat kan alleen als ze zelf die telefoon pakken en zeggen: wij willen graag samenwerken, sta je daarvoor open?’’

Betrek de patiënt

Ook patiënten hebben een belangrijke rol in het programma Connect. Het patiëntenperspectief wordt in de programmalijnen belicht door patiëntenvereniging Harteraad. ‘‘Zij kregen bijvoorbeeld de vraag om na te gaan waar een zorgpad volgens patiënten aan moet voldoen. En hoe de patiënt de ideale informatievoorziening in dat zorgpad ziet.’’ Ook als ze het land in gaan, herinneren ze zorgverleners aan de beleving van de patiënt. “We vragen dan altijd: ’Heb je de juiste partners om je heen?’ En dan zeggen we dus ook: ‘neem je patiënten mee.’ Patiënten kunnen zorgprofessionals laten zien waar een netwerk over moet praten. En wat de belangrijke stappen zijn in een zorgpad. Zij hebben daar een heel waardevolle rol.’’

Het succes van een zorgnetwerk

Volgens het team van Connect hangt het succes van regionale samenwerking af van vier factoren:

  1. Inhoudelijke overeenstemming tussen partijen
  2. Goede communicatie tussen de zorgverleners (met behulp met ICT)
  3. Bekostiging
  4. Patiëntbetrokkenheid

Ingrid: ‘‘Ik zeg het nu wel heel makkelijk, maar als je die vier aspecten voor elkaar hebt in je regio dan ben je al heel erg ver.’’ De lastigste elementen voor regio’s zijn de ICT en bekostiging. ‘‘Er is veel nodig om de eerste en tweede lijn goed te laten communiceren, dat is het lastige aan de huidige ICT inrichting in regio’s.’’ Bekostiging vraagt vaak een lange adem. ‘‘Het goede nieuws is dat in meerdere regio’s de projecten zijn gefinancierd, maar in sommige regio’s is dit een show stopper. Daar gaat vaak een lang traject aan vooraf en dat is zonde. Dat neemt de energie weg en dat vertraagt echt het project. Sommige regio’s lukt het in een jaar, bijvoorbeeld omdat ze één preferente zorgverzekeraar hebben of slechts met één zorggroep te maken hebben. Dan kunnen ze dus vanuit één mond praten. Andere regio’s zijn er soms vijf jaar mee bezig. Dat is zonde.’’

Scholing als verbindende factor

In de praktijk verschuiven zorgtaken steeds vaker naar de eerste lijn. Daar ligt een uitdaging. ‘‘Als je patiënten langer in de eerste lijn houdt, moet daar wel de juiste capaciteit zijn. Dat zijn vaak de discussies waar het in een netwerk over gaat. De eerste lijn krijgt meer patiënten te zien, waarvoor de huisarts meer zorgactiviteiten moet verrichten en zo nodig moetoverdragen aan de POH. De vraag is dan hoe je dat geregeld krijgt.’’ Het antwoord zit ‘m vaak in scholing tussen huisartsen en cardiologen. ‘‘Ze dragen kennis over, maar gaan ook met elkaar in gesprek over casuïstiek en transmurale afspraken. Dat gesprek komt de samenwerking enorm ten goede.’’

Tips: laat de regio aan zet

‘‘Ik denk dat het heel waardevol is dat we dit niet top-down doen. Het is heel mooi als het in de regio ontstaat, vanuit de inhoud. En vanuit de wil om samen te werken. Dat komt de implementatie en de continuïteit in de toekomst ten goede.’’

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Door heel Nederland

Betrokken organisatie: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

Meer informatie

https://www.nvvc.nl/Connect/connect