Regionale samenwerking voor betere hart- en vaatzorg

NVVC-Connect is een programma dat regionale samenwerking in de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten stimuleert. Connect deelt onder meer informatie en geeft voorlichting aan onder andere huisartsen, specialisten, medewerkers van trombosediensten en patiëntenverenigingen binnen de verschillende regio’s. Het vergroten van bewustwording en kennis van hartfalen in de eerste lijn, voorkomt opnames en verbetert de kwaliteit van leven.

Drie speerpunten

Connect heeft drie programma’s: hartfalen, atriumfibrilleren en acuut coronair syndroom. Dit zijn de drie aandoeningen die het meeste voorkomen. Op dit moment wordt daar ‘pijn op de borst’ aan toegevoegd. Veel mensen komen met die klacht bij hun huisarts of op de Eerste Hulp.

Autonome regio’s

De programmalijn Acuut Coronair Syndroom is in twintig landelijke regio’s actief. Hartfalen is uitgerold in veertien regio’s en Atriumfibrilleren in twaalf.

Handen op de borst door pijn

Betere zorg door samenwerking

Er is samenwerking nodig tussen de eerste lijn, de huisartsen, en de tweede lijn, de specialisten. Vanzelfsprekend worden alle zorgverleners in de regio zoals de trombosediensten én de patiëntenverenigingen ook betrokken bij het project. Het gaat om het totaalpakket aan hart- en vaatzorg in de regio. 

Bijvoorbeeld door de aanstelling van een gespecialiseerd verpleegkundige ouderenzorg of een gespecialiseerd verpleegkundige hart- en vaatziekten binnen een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Zo krijgt de specialist ook meer tijd voor hoog complexe zorg.

Kennis over de eigen aandoening belangrijk

Zorg dichtbij huis is prettiger voor de patiënt. Het biedt bovendien de huisartspraktijk de mogelijkheid om betere begeleiding te bieden aan de patiënt en diens partner, familie of mantelzorger.

Door meer contact met de patiënt kan ook worden gewerkt aan educatie en voorlichting.Kennis over de eigen aandoening is belangrijk. Wat houdt de ziekte in? Wat voor symptomen kunnen optreden? Is benauwdheid wel of niet ernstig? Wanneer is het verstandig contact op te nemen met de huisarts? Meer kennis over de ziekte kan in sommige gevallen ziekenhuisopnames voorkomen.

Meer informatie

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer?

Waar: Door heel Nederland

Betrokken organisatie: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)


Deel deze pagina