Patient Journey App informeert patiënt op het juiste moment over behandeling

Operaties en behandelingen in het ziekenhuis verlopen een stuk soepeler als patiƫnten en hun naasten weten wat ze kunnen verwachten en wat ze op welk moment moeten doen. Met de Patient Journey App krijgen patiƫnten in het Ikazia Ziekenhuis toegankelijke informatie op maat.

Hand houdt telefoon met Behandelpad-app vast
© VWS / Ikazia

Behoefte aan betere informatievoorziening

Artsen en verpleegkundigen in Ikazia liepen tegen verschillende problemen aan. Operaties moesten verzet worden, omdat patiƫnten de informatie over niet-nuchter zijn niet hadden gelezen of begrepen. Artsen waren tijdens consulten veel tijd kwijt aan basisinformatie geven, waardoor patiƫnten hun vragen niet konden stellen. Ook zagen ze dat mensen de folders niet lazen door laaggeletterdheid. Ikazia zet nu de Patient Journey App in voor een betere informatievoorziening.

Altijd de juiste informatie bij de hand

Met deze app hebben patiƫnten en hun naasten altijd de juiste informatie over hun behandeling op zak. De app bevat functies zoals een tijdlijn en notificaties die de patiƫnt eraan herinneren dat ze nuchter moeten zijn of krukken in huis moeten halen. Er zitten ook filmpjes en een voorleesfunctie in, waardoor laaggeletterden de informatie goed begrijpen. Zowel patiƫnten als hun naasten zijn beter op de hoogte en daardoor meer betrokken bij het hele zorgproces.

Initiatief van de werkvloer

Het idee om met de Patient Journey App te gaan werken kwam van een enthousiaste verpleegkundige. De organisatie en artsen waren al snel overtuigd. Na een succesvolle pilot met de zorgpaden heupprothese en angiografie werkt Ikazia nu aan een uitbreiding met nog tien zorgpaden, waaronder hartkatheterisatie en schouderprothese. De inhoud van de zorgpaden komt tot stand door een samenwerking tussen orthopeden, chirurgen, verpleegkundig specialisten, teamleiders, de coƶrdinator patiƫntenvoorlichting, verpleegkundigen en doktersassistenten.

Actieve promotie onder patiƫnten

Ikazia promoot het gebruik van de app heel actief onder haar patiƫnten. Op de poliklinieken krijgen patiƫnten een flyer en een brief over de app. Doktersassistenten helpen waar nodig met het installeren van de app. Ook de verpleegafdeling helpt mee om de app onder de aandacht te brengen. De app blijkt het meest gedownload te worden door familieleden en naasten. Gebruikers geven positieve feedback: ze vinden de app nuttig, gebruiksvriendelijk en een goede vervanging van eerder verstrekte folders.

Tip: begin klein, deel je succes groot

In het Ikazia Ziekenhuis verliep de invoering van de Patient Journey App erg voorspoedig. Zij geven anderen mee dat het belangrijk is om klein te beginnen en je succes vervolgens groot te delen. Een van de succesfactoren bij Ikazia is dat het initiatief ontstond op de werkvloer omdat artsen en verpleegkundigen tegen problemen aan liepen. Mede daardoor kregen ze de betrokkenen enthousiast. Om het proces goed te begeleiden en mensen te enthousiasmeren is het volgens Ikazia essentieel om twee of drie mensen te hebben die er bovenop zitten en er tijd voor vrijmaken.

Meer informatie

Kijk op Ikazia.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Rotterdam

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina