Optimale zorg voor MS-patiënten

Patiƫnten met MS hebben vaak complexe zorgvragen en er zijn vaak meerdere zorgverleners bij een patiƫnt betrokken. MS Zorg Nederland staat voor de meest optimale zorg voor alle mensen met MS en hun naasten; in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiƫnt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Een goede afstemming en regionale samenwerking is belangrijk om risicoā€™s als verkeerd medicatiebeleid en onnodige ziekenhuisopnames en onderzoek te voorkomen.

Wiel van een rolstoel

Multidisciplinaire netwerken

Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken zitten MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.Ā 

Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn opgeleid in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. De regionale netwerken worden geleid door regiocoƶrdinatoren.Ā Ā 

Chronic Care Model

Bij de ontwikkeling van de meest optimale zorg gebruikt MS Zorg het chronic care model. Het doel van dit model is om de zorg voor chronisch zieken te verbeteren door goede samenwerking tussen de patiƫnt en een team van zorgverleners. Het chronic care model steunt op de pijlers: inhoud van zorg, organisatie van zorg, stimulering zelfmanagement, informatiesystemen en externe relaties en wetenschappelijke evaluatie.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Regio Eindhoven

Betrokken organisaties:

Meer informatie

Kijk op de website van MS Zorg Nederland

Deel deze pagina