Oplossingen voor complexe zorgvragen met Casuïstiektafels

Friese burgers die zorg nodig hebben moeten hun weg zien te vinden in een complex aanbod van zorgaanbieders en financieringsmogelijkheden. Door hiaten in wetgeving of inkoopbeleid vallen ze soms tussen wal en schip. Zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten zoeken tijdens Casuïstiektafels samen naar oplossingen voor vastgelopen casuïstiek.

Tiener praat met een volwassen vrouw

Sociaal en medisch domein verbinden

De Casuïstiektafels zijn onderdeel van het programma Sociaal medische 1e lijn van zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten. Dit programma verbindt het sociaal domein met het zorgdomein op een aantal manieren:

  • Duidelijk loket: de Friese burger die zich niet kan redden valt niet tussen wal en schip.
  • Juiste aanbod: de Friese burger krijgt wat voor zijn situatie nodig is zo dichtbij mogelijk geleverd.
  • Geen schotten: de Friese burger wordt echt integraal bediend en ervaart geen ÔÇśschottenÔÇÖ.

Knelpunten en oplossingen bespreken

Een aantal keer per jaar organiseren Friese gemeenten de Casuïstiektafels. Gebiedsteams, beleidsmedewerkers en zorginstellingen kunnen casussen inbrengen volgens een vaste structuur. Gemeente, zorgverzekeraar en zorgaanbieders bespreken tijdens de tafel de knelpunten en mogelijke oplossingen.  

Delen met andere regioÔÇÖs

Na iedere casu├»stiektafel wordt een verslag van de bijeenkomst online gezet, zodat andere regioÔÇÖs ervan kunnen leren. Als knelpunten al tijdens de Casu├»stiektafels zijn opgelost, kunnen ze direct worden gedeeld. Meestal is er een aanpassing in beleid nodig of moeten gemeenten, zorgaanbieders of de zorgverzekeraar er eerst mee aan de slag.

Meer informatie

Kijk op Defriesland.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Friesland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina