Op de juiste plek herstellen

Dankzij de speciale spoedafdeling van Groenhuysen in West-Brabant

Stel: je bent 75 en je glijdt uit. Je hebt vreselijke pijn aan je heup. Via 112 kom je op de Spoedeisende Hulp. Gelukkig vertelt de arts dat je heup niet is gebroken. Maar lopen lukt niet. Het ziekenhuis is niet de juiste plek, omdat je er niet leert lopen. Maar thuis kun je je ook niet redden. Wat nu? In West-Brabant kunnen deze oudere kwetsbare patiënten terecht op de spoedafdeling van VVT-instelling Groenhuysen. Een Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige en fysio- en ergotherapeuten stellen er een behandelplan op om je snel op de been te helpen.

Probleem: onterechte opname in ziekenhuis

De SEH-artsen van het Bravis Ziekenhuis en huisartsen in West-Brabant krijgen regelmatig te maken met kwetsbare oudere patiënten. Vaak werden ze opgenomen in het ziekenhuis, terwijl ze er niet thuishoren. Groenhuysen en zorgorganisatie Tante Louise bedachten samen met het ziekenhuis een mooie oplossing: tijdelijke opname op een speciale spoedafdeling. Ook de thuiszorgorganisatie TWB werd erbij betrokken.

De oplossing: tijdelijke opname op speciale spoedafdeling

Via 1 loket kunnen huisartsen en SEH-artsen kwetsbare patiënten aanmelden. Een triagist van Groenhuysen of Tante Louise zorgt ervoor dat de patiënt bij een van deze instellingen terecht kan. Marjolein de Jong van de Raad van Bestuur van Groenhuysen: ‘Voordat het aanmeldportaal van start ging, hebben we er eerst gekeken hoe we deze groep cliënten zo goed mogelijk kunnen opvangen. Hiervoor heeft Groenhuysen een aparte afdeling met 10 bedden ingericht, vlakbij het ziekenhuis. Voorheen waren deze bedden verspreid over de locaties, maar door ze te clusteren was het mogelijk betere zorg voor deze specifieke groep te verlenen. Er is een Specialist Ouderengeneeskunde aan verbonden, die ook beschikbaar is voor (telefonisch) consult. Daarnaast hebben we een verpleegkundige, en de beschikking over fysio- en ergotherapeuten. ‘

Patiënten kunnen dag en nacht terecht op de spoedafdeling, ook in het weekend. De Specialist Ouderengeneeskunde van Groenhuysen stelt samen met het team van de spoedafdeling een behandelplan op, zodat de patiënten thuis goed kunnen herstellen. Ze verblijven maximaal 14 dagen op de spoedafdeling.

Voordat ze met ontslag gaan, is de begeleiding thuis besproken. Adviseur Susan Maris: ‘Het plan wordt altijd besproken met de huisarts en de wijkverpleegkundige en we kunnen thuishulp regelen als het nodig is. Daarnaast is de betrokkenheid van de familie belangrijk. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het belangrijk is hoe je de boodschap brengt. Het is namelijk niet de bedoeling dat je zegt: ‘Denk erom: over een paar dagen moet uw vader of moeder naar huis. We bespreken het behandelplan, wat er thuis moet gebeuren en wie wat kan doen. Het is dus een proces wat je samen met cliënt, familie, huisarts en wijkverpleegkundige doorloopt, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er nodig is als de cliënt weer terug naar huis gaat.’

De spoedafdeling van Groenhuysen is in maart 2017 van start gegaan. 180 patiënten zijn er inmiddels in ondergebracht.

Resultaten: geen onnodige ziekenhuisopname

De spoedafdeling van Groenhuysen is in maart 2017 van start gegaan. 180 patiënten zijn er inmiddels in ondergebracht. De huisartsen verwezen 64% van de patiënten via het Aanmeldportaal naar de spoedafdeling. Iets minder dan een kwart werd aangemeld via SEH-artsen en 8% door huisartsen van de Huisartsenpost. ‘We hebben alle patiënten kunnen onderbrengen en goed kunnen helpen. Hierdoor is er geen onnodig beroep gedaan op opname in het ziekenhuis.’
Groenhuysen is nog in overleg met de zorgverzekeraars over vergoeding. De zorgverzekeraars zijn bereid mee te denken, maar dit alleen is niet voldoende, landelijk vraagt het ook een aanpassing. ‘Op dit moment leggen we nog € 750 tot 1.000 per patiënt bij’, zegt De Jong. Daarvoor zoeken we een oplossing.’

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: West-Brabant

Betrokken organisaties: 

  • VVT-instelling Groenhuysen
  • zorgorganisatie Tante Louise 
  • Bravis Ziekenhuis