Onplanbare zorg organiseren met vereende krachten

Acute nachtzorg is voor veel VVT-aanbieders moeilijk te organiseren. Regionale samenwerking is hier het antwoord op, zo laten vijf organisaties in Zuid-Holland-Noord zien. Zij bundelden de krachten om cliënten met acute zorgvragen ‘s nachts op te vangen en voorkomen hiermee vermijdbare ziekenhuisopnames.

Verantwoorde nachtzorg bij acute situaties

Logo van ReBOZ
© ReBOZ

Onder de noemer Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg (ReBOZ) leveren vijf VVT-organisaties gezamenlijk verantwoorde acute (nacht)zorg. Tussen 23.00 en 7.00 uur komen acute zorgoproepen binnen bij de ReBOZ-triagist. Het gaat bijvoorbeeld om iemand die gevallen is, katheterproblemen of acute wondzorg. De triagist bepaalt wat er nodig is en kan een ReBOZ-zorgcollega naar de cliënt sturen. Elke nacht zijn er drie ReBOZ-collega’s beschikbaar om deze zorg te verlenen. Als blijkt dat er aanvullende zorg nodig is na het bezoek, draagt de ReBOZ-medewerker de zorg over aan het wijkteam.

Ziekenhuisopnames voorkomen

Medewerkers van de vijf organisaties worden dankzij deze werkwijze efficiënter ingezet. Er zijn nu niet langer zorgmedewerkers van alle organisaties ’s nachts aan het werk. Ook andere VVT-aanbieders dan de 5 initiatiefnemers kunnen gebruikmaken van ReBOZ. Op deze manier kunnen vermijdbare ziekenhuisopnames worden voorkomen. Cliënten vinden het prettig dat op deze manier ook in de nacht goede hulp kan worden geboden bij de acute zorgvragen.

Ruim 900 meldingen

Deze regionale samenwerking is in januari 2021 gestart. Tussen januari en april 2021 zijn er in totaal 910 acute zorgmeldingen gedaan bij ReBOZ. In 89% van de gevallen was verpleegkundige acute hulp noodzakelijk en heeft een ReBOZ medewerker iemand kunnen helpen.

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek

Over dit initiatief

Waar: Zuid-Holland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina