Oncologische behandelingen aan huis

Patiënten met kanker brengen regelmatig een bezoek aan het ziekenhuis voor hun behandeling. Ziekenhuis Gelderse Vallei brengt een deel van deze behandelingen naar huis. De patiënt blijft zo in de eigen omgeving en de verpleegkundige geeft één op één aandacht aan haar patiënten.

Matthijs Huttinga is afdelingsmanager bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hij legt uit hoe de zorg zo beter aansluit bij de behoeften van patiënten en hoe het werk beter vol te houden is voor verpleegkundigen.

Veel ziekenhuisbezoeken

Patiënten met kanker brengen veel tijd door in het ziekenhuis. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten Organisaties blijkt dat 24% van de patiënten voorkeur heeft voor een behandeling aan huis. Een ziekenhuisbezoek is bijvoorbeeld lichamelijk inspannend en brengt organisatorisch het nodige met zich mee. Zo moet er vervoer worden geregeld of naasten moeten vrij nemen om mee te gaan naar het ziekenhuis.

Oncologische behandelingen aan huis

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet daarom de Oncocar in, waarmee een deel van de behandelingen naar de thuissituatie wordt verplaatst. ‘‘De Oncocar is al langer actief, maar gezien de grote behoefte is de capaciteit onlangs uitgebreid. Vanaf september 2018 rijden we niet meer 1, maar 2 dagen in de week,’’ vertelt Matthijs. De Oncocar is een bus die is uitgerust met de apparatuur en medicijnen die nodig zijn voor behandeling. Zo wordt het ziekenhuis naar huis verplaatst. Tegelijkertijd wordt het ziekenhuisaspect zo min mogelijk benadrukt. ‘‘Verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld geen wit pak aan. Ook hebben we er bewust voor gekozen de bus niet te beplakken met stickers.’’

Niet alle behandelingen worden thuis geboden. Matthijs: ‘‘Vanwege de veiligheid doen we slechts een deel van de kuren thuis. In het ziekenhuis beoordelen we hoe de patiënt op de kuur reageert en of hij bijvoorbeeld makkelijk te prikken is. Als dat allemaal goed gaat, kunnen we de overige kuren thuis geven.’’ Daarbij gelden wel een aantal randvoorwaarden. ‘‘De huisarts en eventueel mantelzorg en wijkverpleging moeten op de hoogte zijn. Ook moet de omgeving veilig en hygiënisch zijn. De verpleegkundige moet volgens protocol haar handen kunnen wassen. En de chemokuur moet veilig kunnen worden voorbereid.’’

Oplossing voor langdurige inzetbaarheid

Een belangrijke meerwaarde voor de patiënt is de volledige aandacht die hij ontvangt. Matthijs: ‘‘In het ziekenhuis ontvangt de patiënt niet altijd de aandacht die hij zou willen krijgen. Thuis krijgt de patiënt 1,5 uur de volle aandacht.’’ Ook komt het de langdurige inzetbaarheid van verpleegkundigen ten goede. ‘‘Het werk op een klinische afdeling is erg pittig. Door als verpleegkundige een dag in de week patiënten thuis te bezoeken, heb je een adempauze en kun je patiënten de volledige aandacht geven. Dat geeft energie en voldoening.’’

Een nadeel van de werkwijze is de inefficiëntie. ‘‘We zijn meer tijd kwijt per patiënt. Een verpleegkundige moet reizen van patiënt naar patiënt en ziet bovendien maar één patiënt tegelijkertijd. Tijdens een dagbehandeling in het ziekenhuis kan een verpleegkundige meerdere patiënten tegelijkertijd bedienen. In die zin is deze werkwijze inefficiënt.’’ De extra kosten voor personele inzet komen ten laste van het ziekenhuis. ‘‘Maar we merken ook dat het de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede komt. Zij halen meer voldoening uit hun werk, waardoor het langer vol te houden is. Een meer structurele vorm van financiering zou daarom wenselijk zijn”.

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Ede

Betrokken organisatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei