Nazorg voor iedereen die met kanker te maken heeft

De gevolgen van kanker zijn groot. Stichting MOC Huis aan het Water brengt medische zorg, psychosociale begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers samen.

Vrouw praat met begeleider
© Stichting huis aan het Water / Liesbeth Muurling

Positieve gezondheid

In Nazorgcentrum Stichting MOC Huis aan het Water staat positieve gezondheid centraal. Wat heeft iemand nodig om te leren leven vanuit een veranderd perspectief? Mensen met kanker en hun naasten kunnen in het centrum terecht voor een praatje, informatie of activiteiten met lotgenoten. Daarnaast werken er medische professionals zoals oncologische fysiotherapeuten, een bewegingswetenschapper, psychologen en psychiaters. De cliënt krijgt hulp en ondersteuning die aansluit bij de behoefte.

Professionals en vrijwilligers werken samen

Huis aan het Water koppelt formele en informele zorg aan elkaar onder één dak. Professionals en vrijwilligers werken zij aan zij en versterken elkaar. Hiermee is het mogelijk om maatwerk te leveren.

De regie terugkrijgen

Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze de regie over hun gezondheid en leven terugkrijgen. Mensen komen niet alleen naar het centrum om een zielig verhaal te delen. Ze willen werken aan herstel, zo goed als mogelijk. Met de nazorg van Huis aan het Water ervaren mensen op de langere termijn gezondheidswinst door een betere kwaliteit van leven.

Tip: organiseer brede steun voordat je begint

Om vanaf het begin gedeelde steun te krijgen heeft Huis aan het Water een adviesraad met experts uit de regio opgericht. Samen hebben zij een visie geformuleerd over hoe de stichting kwaliteitszorg levert met professionals en vrijwilligers.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Katwoude

Betrokken organisatie: Stichting Huis aan het Water

Deel deze pagina