Zorg altijd dichtbij met DigiContact

“Een aantal jaren geleden merkten we dat de gebruikelijke manier van zorgverlening niet altijd aansloot bij de behoeften van de mensen die wij begeleiden”, vertelt Lennart Rog, manager DigiContact bij zorginstelling Philadelphia. Destijds werden cliënten op vaste tijden in de week bezocht door een begeleider. Op andere momenten waren ze op zichzelf of hun omgeving aangewezen. DigiContact brengt daar verandering in. Cliënten kunnen nu 24 uur per dag contact opnemen met een zorgverlener. Op deze manier is er altijd een hulplijn aanwezig en behouden clienten een grote mate van regie over hun eigen leven. De begeleiders ervaren meer rust in hun werk doordat zij maatwerk kunnen leveren als het gaat om persoonlijke ondersteuning.

Betere ondersteuning door behoeftegestuurd werken

Lennart: ‘‘Als een cliënt voorheen een vraag had, moest die bewaard worden tot het volgende contactmoment met de begeleider. Terwijl die vraag dan misschien niet meer actueel was. Bovendien heeft niet iedere client behoefte aan meerdere vaste gesprekken per week die een uurtje duren. De ene keer is er een uitgebreider contact nodig, terwijl op een ander moment het gesprek overgeslagen kan worden of de vraag binnen 5 minuten beantwoord is.”

‘‘Vanuit de gedachte dat de cliënt contactmomenten nodig heeft in plaats van gespreksuren, hebben we gezocht naar een oplossing. Met DigiContact leveren we nu zorg op afstand in combinatie met een dagelijkse begeleider die bij onze clienten thuiskomt. De frequentie van de bezoeken hangt af van de behoefte van de client. Meestal is 1 of 2 keer per week voldoende. Gedurende de rest van de week kan de client beeldbellen met DigiContact wanneer hij dat zelf nodig acht. Deze vorm van regie op hun eigen leven geeft rust, zelfvertrouwen en het verhoogt de eigenwaarde en zelfredzaamheid van onze clienten.’’

Geruststelling voor cliënt en begeleider

Doordat er 24 uur per dag iemand bereikbaar is, zijn er minder crisisvragen en loopt de spanning niet zo hoog op. ‘‘Wij worden soms helemaal niet gebeld door cliënten. Omdat ze weten dat ze ons altijd en overal kunnen bellen gaat het goed met ze. Alleen al die gedachte geeft rust. We hebben cliënten die nu bijvoorbeeld met de bus durven, terwijl dat eerst niet zo was.’’

Ook voor de dagelijkse begeleider biedt DigiContact rust. Op de achtergrond zijn altijd professionele begeleiders aanwezig, die allemaal hbo-geschoold zijn of hoger. ‘‘Dat biedt medewerkers de mogelijkheid om hun werk af te sluiten en te weten dat er altijd goede achtervang is voor hun cliënten,’’ zo vertelt Lennart. Bovendien neemt de werkdruk af, doordat begeleiders minder vaak bij hun cliënt op bezoek gaan. ‘‘Er is veel druk op de arbeidsmarkt. Vacatures kunnen niet meer worden vervuld of mensen hebben zoveel werk dat ze op het puntje van omvallen staan. DigiContact biedt stabiliteit op de achtergrond, waar echt behoefte aan is.’’

Training en gewenning zorgen voor succes

Het invoeren van zorg op afstand leidde aanvankelijk tot enige onrust. ‘‘Toen we DigiContact introduceerden zagen sommige medewerkers dit als bedreiging voor hun werk. Nu vinden ze het eigenlijk heel fijn. Achteraf gezien hadden we de dienst beter moeten uitleggen.’’ Lennart vertelt dat het tijdsbeeld tijdens de lancering ook een rol heeft gespeeld: ‘‘Vier, vijf jaar geleden was het: ‘Help, bestaat mijn baan in de zorg nog wel?’ Nu is het: ‘Help, we hebben mensen tekort.’’’

Toch roept de implementatie van DigiContact nog steeds vragen op: ‘‘Mensen vragen zich af of hun cliënt dit wel aankan of hoe ze de zorg nu moeten organiseren. Dat vraagt training en gewenning. Wij doen daarom een intake waarbij de cliënt, de dagelijkse begeleider en de begeleider op afstand inbellen. Dat herhalen we een aantal keer. Zo leert iedereen elkaar kennen, ontdekken ze wat er nodig is en hoe alles werkt. Het is vooral een kwestie van oefenen met de mensen die bij de cliënt thuis komen. We zorgen heel bewust dat men dat samen doet, om te zorgen dat het aan beide kanten gaat leven en zo een structureel onderdeel van de begeleiding wordt.’’

Ook familieleden moeten soms wennen. ‘‘In het verleden was het weleens een uitdaging om de familie ervan te overtuigen dat deze vorm van zorg een kwaliteitsslag is en geen bezuiniging.’’ Ervaring opdoen met DigiContact is genoeg om ze van gedachten te laten veranderen. ‘‘Wij laten hen zelf inbellen, zodat zij ervaren wat het betekent om altijd een beroep te kunnen doen op zorg. Dan zie je de raderen wel draaien. Het is tenslotte een heel verschil met een paar vaste afspraken per week.’’

Tips voor anderen: leer van elkaars kennis

‘‘Ik geloof heel sterk dat we in Nederland niet honderd keer het wiel opnieuw moeten uitvinden. Het is hartstikke gezond als er een paar concurrenten zijn, maar ga geen dingen uitvinden die al bestaan en goed werken. Dan ben je geld aan het verspillen dat je veel beter kunt besteden aan andere innovaties. Wij zoeken daarom graag de samenwerking op met andere zorgaanbieders.’’ Naast Philadelphia werkt DigiContant samen met andere zorgorganisaties en is actief voor mensen met:

  • Verstandelijke beperkingen

  • GGZ

  • Psycho geriatrie (dementie)

  • Niet aangeboren hersenletsel

  • Verslaving

Contactgegevens

Waar: Amersfoort

Betrokken organisaties: 

  • Digicontact
  • Zorginstelling Philadelphia

Contactpersoon: Lennart Rog, manager Digicontact bij zorginstelling Philadelphia, l.rog@digicontact.nl, 06 55491012

Meer informatie

Digicontact.nl