Lokale aanpak om sociaal vangnet te versterken

Steeds meer ouderen willen zelfstandig oud worden in hun eigen omgeving, Ā maar de zorg aan huis staat onder druk. In het Brabantse Laarbeek ontwikkelden bewoners zelf een nieuwe vorm van ondersteuning. Met Goed voor Elkaar leren mensen hoe ze tijdig een netwerk kunnen opbouwen waarop ze kunnen leunen wanneer de nood aan de man is.

Ambassadeur van Goed voor Elkaar met mensen uit haar netwerk
© Goed voor Elkaar

Nadenken over informele ondersteuning

Het bewonersinitiatief Goed voor Elkaar helpt inwoners van Laarbeek om na te denken over wie hen kan ondersteunen als ze te maken krijgen met ziekte of andere beperkingen. Hoe ziet hun netwerk er nu uit? Wie kunnen er helpen met praktische zaken, en bij wie kan iemand terecht voor emotionele steun? Als het netwerk beperkt is, hoe kan iemand het uitbreiden?

Gecombineerde aanpak

De aanpak bestaat uit vier pijlers die elkaar versterken. Een voorlichtingscampagne met advertenties, artikelen in lokale media en een reeks informatie-avonden heeft het initiatief bij mensen onder de aandacht gebracht. Er is een netwerkkaart ontwikkeld die mensen inzicht geeft in hun netwerk, en laat zien waar ruimte is voor verbetering. Iedereen in de gemeente die 65 wordt, kan een huisbezoek van een vrijwilliger krijgen om het sociale netwerk te bespreken. En tenslotte zijn er netwerkcoaches die mensen helpen om hun netwerk in kaart te brengen of uit te breiden.

Hulp bieden en vragen

Wederkerigheid is een belangrijke waarde binnen Goed voor Elkaar. De initiatiefnemers benadrukken dat er een bereidheid moet zijn om hulp te bieden Ć©n om hulp te vragen. Door de bewustwording over deze onderwerpen te vergroten en hulpmiddelen te bieden, hopen ze drempels te verlagen en zoveel mogelijk mensen toegang tot hulp te geven.

Draagvlak in de gemeenschap

Het geheim van Goed voor Elkaar zit in de actieve bijdrage van inwoners aan de totstandkoming van het project. Zij reageerden enthousiast op het idee en gingen er zelf mee aan de slag. De initiatiefnemers wisten vervolgens in korte tijd andere partijen aan te haken, zoals zorgverzekeraar CZ en de gemeente, waardoor er snel draagvlak ontstond binnen de gemeenschap.

Tip: ga uit van eigen specifieke situatie

Als tip geven de initiatiefnemers van Goed voor Elkaar mee dat hun project geen blauwdruk is. Elke gemeenschap heeft eigen kenmerken, die bepalend zijn voor hoe een vergelijkbaar project er uit gaat zien. Afzonderlijke methodieken, zoals de netwerkkaart en de huisbezoeken, kunnen ook op andere plaatsen gebruikt worden. Maar het is uiteindelijk zaak om goed na te denken over hoe je mensen benadert en de specifieke behoeften mee te nemen.

Meer informatie

Waar: Noord-Brabant

Betrokken organisaties: