Lokaal zorgoverleg om kwetsbare ouderen beter te helpen

Ouderen wonen steeds langer thuis en meestal krijgen zij te maken met verschillende gezondheidsproblemen. Het is daarom belangrijk om hun zorg en behandeling goed op elkaar af te stemmen. Zorggroep Rivas en de huisartsen in de regio Hardinxveld werken daarom samen.

Nauwe samenwerking

Iedere zes weken is er overleg tussen de huisarts, de praktijkondersteuner, de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker, de geriatrisch verpleegkundige, de casemanagers dementie, het sociaal team en de wijkverpleegkundige. Ze bespreken welke cliënten extra aandacht of zorg nodig hebben en schakelen zo nodig andere disciplines in, bijvoorbeeld een fysio- of ergotherapeut. Deze korte lijnen zijn heel nuttig gebleken.

Blije oudere vrouw houdt jongere vrouw vast
© VWS / PureBudget

Wijkverpleegkundige bron van informatie

De wijkverpleegkundige komt regelmatig bij cliënten thuis. Door die vertrouwde omgeving is het gemakkelijker om in gesprek te gaan met een cliënt over mogelijke problemen. Deze informatie neem de wijkverpleegkundige mee naar het gesprek met alle zorgverleners en zo nodig spreken ze elkaar ook buiten dit overleg.

Contactgegevens

Waar: Hardinxveld

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina