Kinderartsspreekuur bij de huisarts

Waarom met een kind naar het ziekenhuis, als zorg ook dichter bij huis kan worden geboden? In de gemeente Pekela houdt de kinderarts spreekuur in de huisartsenpraktijk. Dat is niet alleen fijn voor het kind en zijn ouders, maar ook voor de kinderarts en huisarts. Zij leren namelijk van elkaar en zijn beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Etty ter Steeg van Menzis vertelt hoe en waarom de zorgverzekeraar deze manier van werken steunt.

Onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis

Samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten was in het Groningse Pekela niet onbekend. Huisartsen hadden al meekijkconsulten met een dermatoloog. Dit werkte erg goed, dus onderzocht het centrum of dit ook voor een ander medisch specialisme mogelijk was. Etty: ‘‘Zij hebben zelf naar de patiëntenpopulatie en meerwaarde gekeken. Uit vektis-data kwam naar voren op welk vlak huisartsen bovengemiddeld veel doorverwezen. Kindergeneeskunde was daar één van. Huisartsen hadden soms net te weinig kennis om klachten zelf af te handelen. Ook verwezen ze regelmatig door ter geruststelling van de ouders.”

Contact tussen eerstelijnscentrum, kinderarts en verzekeraar

Het eerstelijnscentrum zocht contact met de kinderarts van het Ommelander Ziekenhuis. Ook betrokken ze Menzis bij de plannen. ‘‘Dit plan kwam voor ons niet uit de lucht vallen, want we maken ieder jaar samen een agenda met zorgvernieuwingstrajecten. Dit was er één van. Samen maken we een business case en periodiek bespreken we de stand van zaken.”  

Gezamenlijk spreekuur

Huisartsen verwijzen kinderen nu niet meer automatisch naar het ziekenhuis. In plaats daarvan kunnen ze naar het kinderartsspreekuur in de huisartsenpraktijk. Daar treffen zij de huisarts en kinderarts samen. Na dit meekijkconsult zijn er drie mogelijkheden:

  1. Het kind wordt doorverwezen naar het ziekenhuis
  2. De huisarts krijgt advies van de kinderarts en handelt het af
  3. Het kind komt later terug op het kinderartsspreekuur

Dichter bij huis

Voor het kind en zijn ouders is het niet alleen prettig om dicht bij huis naar de kinderarts te gaan. Het is ook fijn dat de huisarts aanwezig is bij het consult. ‘‘De huisarts weet dan precies wat de kinderarts heeft gezegd en kan daar later op voortborduren”, vertelt Etty. “En voor de artsen zelf is dit ook een voordeel. Door op deze manier te werken doen ze aan learning on the spot. Zij kunnen steeds beter zelfstandig de kinderen beoordelen. Ik hoor van huisartsen dat ze dat ontzettend leuk vinden. Hoewel ze een extra gesprek voeren door bij het consult met de kinderarts aanwezig te zijn, ervaren ze het niet als belasting. Ze zien het juist als verrijking van hun werk.’’

Lagere kosten

Voor de zorgverzekeraar levert de nieuwe manier van werken een belangrijke besparing op. ‘‘Een medisch specialist die vanuit een huisartsenpraktijk werkt, is een stuk goedkoper dan vanuit een ziekenhuis.’’ Dit komt bijvoorbeeld door de dure apparatuur die in het ziekenhuis aanwezig is. De kinderarts heeft die apparatuur vaak niet nodig. Daardoor is het consult gemakkelijk te verplaatsen. ‘‘Zo kunnen we de kosten verlagen, terwijl de ervaren kwaliteit van de zorg enorm toeneemt. Bovendien is op deze manier het eigen risico voor patiënten niet van toepassing. Dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid.”

Zorgverzekeraar als verbindende schakel

Naast een financiële bijdrage heeft de verzekeraar nog een belangrijke rol om het initiatief van de grond te krijgen. “Wij kennen soortgelijke initiatieven in de regio. Daardoor hoeven aanbieders het wiel niet steeds zelf uit te vinden. Toen Pekela wilde starten met meekijkconsulten, hebben wij geadviseerd om even naar Appingedam te gaan. Want daar werkt dit al. Kijk vooral hoe anderen het doen en welk zorgpad zij hebben uitgetekend. Implementeer dat dan met eventueel wat lokale aanpassingen.”

Tip: start bottom-up

Om op een soortgelijke manier te werken, is het belangrijk dat huisartsen onderling overeenstemming hebben over de werkwijze. Zo moeten de consulten op één locatie plaatsvinden om het efficiënt en overzichtelijk te houden. “Als dat is gelukt, kun je kijken met welke medische specialist je wilt samenwerken. Je neemt het beste direct contact met hem of haar op. Dus niet eerst met bestuurders van het ziekenhuis. Hierdoor doe je het samen en heb je een veel grotere kans van slagen dan bij een top-down aanpak.’’

Financiering geen directe belemmering

Tot slot benadrukt Etty dat financiering niet direct als belemmering moet worden gezien. ‘‘Het wordt lastig als je zonder goed plan begint met: ‘Ik moet meer geld hebben.’ Maar als je echt een goed plan hebt, kan financiering nooit een belemmering zijn.’’

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Pekela

Betrokken organisatie:

  • Huisartspraktijken in gemeente Pekela
  • Ommelander Ziekenhuis
  • Menzis