Inzicht in beschikbaarheid eerstelijnsverblijf bedden

Huisartsen hebben een centrale rol in het aanwijzen van eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden. Ze hebben te weinig zicht op de beschikbare bedden, wat doorverwijzing lastig maakt. Zorg In Ontwikkeling (ZIO) lanceerde daarom in samenwerking met een aantal zorgaanbieders het ELV-loket in Zuid Limburg.

Verpleegkundige staat bij het bed van de patiënt
© VWS

ELV loket scheelt huisarts tijd

Sinds 2018 kan de huisarts een patiënt die tijdelijk extra zorg nodig heeft verwijzen naar een ELV-bed. In de praktijk moet hij met diverse zorgaanbieders in de regio Maastricht rondbellen of er een bed vrij is. Dat kost natuurlijk veel tijd. Er zijn wel huisartsen of assistenten geweest die twee dagen op zoek zijn geweest naar een bed. Het loket helpt de huisarts met de indicatie en biedt inzicht in waar een bed vrij is.

Overleg met specialist ouderengeneeskunde over indicatie

Om aanspraak te kunnen maken op een ELV-bed moet er sprake zijn van een medische noodzaak en - met uitzondering van de palliatieve bedden - moet de patiënt na de opname terug naar huis kunnen. Omdat het voor een huisarts lastig kan zijn om te bepalen welk bed geschikt is, kan er via het loket makkelijk overleg plaatsvinden met een specialist ouderengeneeskunde, die is verantwoordelijk voor de hoogcomplexe zorg.

ELV-loket in de praktijk

Het ELV-loket is bemand door een planner, die niet inhoudelijk deskundig is maar voor de huisarts eventueel de contacten met de specialist ouderenzorg legt. De planner heeft zicht op het totaal aantal beschikbare bedden. Dat is ook belangrijke informatie voor zorgverzekeraars.

Het ELV-loket is verbonden aan TIPP: het huisartsenverwijsbureau.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Zuid-Limburg

Betrokken organisaties (zorgaanbieders in de regio die ELV-bedden aanbieden):

Meer informatie

Kijk op de website van ZIO, Zorg In Ontwikkeling en op de website van TIPP.