Integrale bekostiging bevordert samenwerking in geboortezorg

Zwangere vrouwen hebben te maken met verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Voor goede zorg is het belangrijk dat die zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Bij Geboortezorg Zuid aan Zee wordt de onderlinge samenwerking mogelijk gemaakt door integrale bekostiging.

Kraamverzorgster kijkt bij een slapende pasgeboren baby
© Kees van de Veen

Integrale Geboortezorgorganisaties

Hoe beter zorgverleners met elkaar samenwerken, hoe soepeler de periode tijdens en na de zwangerschap voor de cliënt verloopt. De bestaande bekostiging zit die samenwerking echter in de weg. Daarom experimenteert de Nza met een integrale bekostiging van de geboortezorg. Geboortezorg Zuid aan Zee is een van de Integrale Geboortezorgorganisaties (IGOs’s) die onderdeel zijn van het experiment. In een IGO werken diverse zorgaanbieders nauw met elkaar samen. De wensen en behoeften van de zwangere vrouw staan centraal.

Vaste prijs voor geboortezorg

Het doel van integrale geboortezorg is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en sterfte onder baby’s terug te dringen. Door de financiering gezamenlijk te regelen krijgt de samenwerking tussen deze zorgverleners onderling en met de zorgverzekeraar een extra impuls. Geboortezorg Zuid aan Zee heeft met de zorgverzekeraar een vaste prijs afgesproken. Hieronder valt alle zorg die de zwangere ontvangt, vanaf de eerste afspraak bij de verloskundige tot eventuele medische zorg door de gynaecoloog, de bevalling en de kraamzorg. Het maakt niet uit welk lid van de IGO deze zorg levert.

Sterke gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uit een evaluatie van de NZa blijkt dat de samenwerking in deze regio's verbetert en de verschillende professionals een sterkere gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. Tegelijkertijd levert de overstap naar integrale bekostiging grotere administratieve lasten op, omdat alle administratieve systemen zijn ingericht op monodisciplinaire zorg. De IGO’s die deelnemen aan het NZa-experiment geven desondanks aan door te willen gaan met integrale bekostiging. De NZa adviseert om het experiment onder de Beleidsregel integrale geboortezorg per 2022 onderdeel te maken van de reguliere bekostiging naast de monodisciplinaire bekostiging.

Meer informatie

Waar: Zuid-Holland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina