In 2 min screening zorgbehoefte ouderen

In 2 min screening zorgbehoefte ouderen

Steeds meer kwetsbare ouderen melden zich op de spoedeisende hulp (SEH). Vaak is er sprake van complexe, met elkaar samenhangende klachten die lastig snel te beoordelen zijn. Het LUMC heeft een hiervoor een screeningsinstrument ontwikkeld.

Studie Acuut Presenterende Oudere Patiënt

Met de studie APOP – de Acuut Presenterende Oudere Patiënt -  zijn factoren in kaart gebracht die verband houden met de gezondheid van 800 patiënten van 70 jaar en ouder die zich melden op de SEH. Bijvoorbeeld het lichamelijk functioneren en de zelfredzaamheid. Zijn er geheugenklachten en hoe ernstig ziek is de patiënt? De screening bestaat uit negen vragen en het kost een verpleegkundige minder dan twee minuten.

Afbeelding van oudere patiënt

Acuut Presterende Oudere Patiënt

Gezondheid ouderen gaat achteruit

Uit het onderzoek blijkt dat 10% van de ouderen die zich melden bij de SEH binnen 3 maanden overlijden. Daarbovenop heeft nog eens 20% na bezoek SEH te maken met een (forse) achteruitgang van het dagelijks functioneren, waardoor ze beperkt zijn in wat ze thuis nog kunnen doen of in een verpleeghuis worden opgenomen.

Naar aanleiding van deze resultaten startte een vervolgonderzoek onder 2.000 patiënten die zich hadden gemeld bij Erasmus MC, Bronovo Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis. De onderzoekers volgden patiënten een jaar lang om in kaart te brengen welke factoren bepalen wat de uitkomsten zijn na een bezoek aan de SEH.

Binnen 2 minuten een inschatting

Op basis van deze twee onderzoeken is het screeningsinstrument samengesteld. Verpleegkundigen weten binnen 2 minuten of de patiënt groot risico loopt op een slechte uitkomst, zoals functieverlies, geheugenproblemen en morbiditeit. Dit doen ze door een aantal vragen te stellen zoals hoeveel medicijnen patiënten gebruiken.

Na screening direct maatregelen

Vanaf maart 2018 krijgen alle ouderen die op de SEH van het LUMC komen deze screening. Op basis daarvan nemen we direct maatregelen. Bijvoorbeeld een mantelzorger bellen, huisarts informeren of thuiszorg inschakelen.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Leiden
Betrokken organisatie: Leiden University Medical Center

Meer informatie

Kijk op de website van APOP: Acuut Presenterende Oudere Patiënt.
Daar kunt u ook het APOP handboek downloaden, dat alle ziekenhuizen in Nederland kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met het APOP programma.