Hulp voor (ex-)kankerpatiënten onder één dak

Hulp voor (ex-)kankerpatiënten onder één dak

Kanker heeft meer dan alleen fysieke gevolgen. (Ex-)kankerpatienten hebben vaak ook behoefte aan psychosociale ondersteuning. Stichting Huis aan het Water brengt medische zorg, psychosociale begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers samen. 

Minder angst en onzekerheid

Mensen met kanker en hun naasten kunnen in het inloophuis terecht voor een praatje, informatie of activiteiten met lotgenoten. Daarnaast werken er medisch professionals, zoals oncologische fysiotherapeuten, psychiaters en psychologen. Door de nazorg die Huis aan het Water biedt hebben patiënten minder last van angst en onzekerheid na de diagnose kanker. 

Vrouw praat met begeleider

Regie over gezondheid en leven

In Huis aan het Water staat positieve gezondheid centraal: gezondheid als het vermogen van om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Het inloophuis wil mensen de regie over hun gezondheid teruggeven, zodat ze zich kunnen richten op hun herstel. 

Vrijwilligers en professionals werken samen

Professionele en informele hulp werken zij aan zij bij Huis aan het Water. De stichting werkt met 80 geschoolde vrijwilligers en wordt gefinancierd door sponsors. Daarnaast houdt een aantal professionele hulpverleners er praktijk. Zij hebben elk een eigen contract met een zorgverzekeraar die hun werkzaamheden vergoedt. 

Tip: organiseer brede steun voordat je begint

Met vrijwilligers werken is anders dan wat veel professionals gewend zijn. Dat kan een soepele samenwerking in de weg staan. Om vanaf het begin gedeelde steun te krijgen heeft Huis aan het Water een adviesraad met experts uit de regio opgericht. Samen hebben zij een heldere visie geformuleerd over hoe de stichting kwaliteitszorg levert. 

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Katwoude

Betrokken organisatie: Stichting Huis aan het Water