Hulp op afstand via de smart glass

Hulp op afstand via de smart glass

In de zorg zijn er veel mogelijkheden voor smart glasses, ofwel slimme brillen: brillen met ingebouwde microfoon en camera. Verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld live meekijken met een mantelzorger, letterlijk vanuit diens oogpunt. Je bekijkt het camerabeeld via het scherm van je smartphone of tablet. Ook in de thuiszorg blijkt het waardevol: met zo’n bril kunnen artsen op afstand triage doen. Lees de ervaring van de Argos zorggroep.

Minder cliëntbezoeken

De bril blijkt erg waardevol in de thuiszorg. Een telefonisch consult wordt met beeld ondersteund en de medewerker hoeft niet meer uit te leggen wat hij ziet. De thuiszorgmedewerker neemt de bril bijvoorbeeld mee naar een cliënt met een grote wond die snel achteruitgaat. De verpleegkundige kan dan gelijk even meekijken zonder dat die ook langs moet komen om de wond te bekijken.

Verpleegkundige met smart glass

Triage op afstand

Ook de verpleeghuizen van Argos Zorggroep zetten de bril in. ’s Avonds na 17 uur moet onze arts bereikbaar zijn voor 5 huizen tegelijk. Als in 3 huizen iets speelt, moet die arts eigenlijk in 3 huizen tegelijk zijn. Nu doet hij triage met de smart glass. Hij kijkt direct mee via de brillen van de verpleging naar de 3 cliënten en beoordeelt zo waar hij met spoed heen moet en wat kan wachten.

Snelle inzet van hulp

Het grootste voordeel is dat de cliënt sneller geholpen is. De bril vervangt het fysieke contact niet vervangt. Het is nog steeds heel belangrijk om de cliënt gewoon lijfelijk te zien. Alleen kan de arts wel in een kortere tijd veel meer dingen regelen en alvast acties uitzetten.

Mantelzorgers leren zorgvaardigheden

Ook mantelzorgers worden ondersteund met de smart glass. Er was een mevrouw die na een operatie een stoma kreeg. Zij mocht van het revalidatiecentrum naar huis, maar met thuiszorg om die stoma te verzorgen. Haar partner zei toen: ‘Kan ik dat niet zelf?’. Het revalidatiecentrum leerde hem wat hij moest doen en wij hielpen hem op afstand. Telkens als hij die stoma verzorgde, keek de verpleegkundige mee. Inmiddels is dat niet meer nodig, omdat hij nu zelf de deskundige is geworden. 

De smart glass blijkt ook ideaal bij acute situaties. Mantelzorgers die met de smart glass werken, kunnen direct actie ondernemen als de stoma lekt. Ze hoeven niet te wachten op thuiszorg en kunnen gewoon verder met hun eigen leven.

Privacy en smart glasses

Sommige patiënten stellen vragen over de privacy en het gebruik van de smart glass. Begrijpelijk, gelukkig is dit goed geregeld. Een smart glass maakt namelijk een live verbinding en de beelden worden nergens opgeslagen.

Tip: begin bij de enthousiastelingen

De inzet van nieuwe technologie kan spannend voor personeel en cliënten. Het kost volgens Argos Zorggroep echt tijd om de smart glass op te nemen in de bestaande werkwijze. Volgens hen werkt de uitrol het beste als je begint met een klein en enthousiast team. Het team zal hun directe collega’s vertellen hoe leuk het is, wat voor meerwaarde het kan bieden en hen dit laten ervaren.

Meer video's

In de volgende video’s laat Argos Zorggroep zien hoe zij de smart glass voor verschillende doeleinden inzetten:

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.