Huisartsen en specialisten samen in één woonzorgcomplex

Ouderen wonen steeds langer thuis en hebben meer ingewikkelde zorgvragen. Dat vraagt om gespecialiseerde zorg dichter bij huis. In woon-zorgcentrum De Werf werken zorgverleners samen in een nieuw anderhalvelijnscentrum.

Toegangsbord De Werf
© Zorggroep Hof en Hiem

Zoveel mogelijk zorg onder één dak

De eerstelijns-professionals en medisch specialisten in het centrum, stemmen de zorg onderling af. De medisch specialist is aanwezig bij het consult van de huisarts, of bespreekt de patiënt in een overleg met meerdere professionals. Omdat de medisch specialist goed meekijkt, hoeven veel minder patiënten naar het ziekenhuis.

De zorgverleners dragen de gegevens van de patiënt niet alleen op papier over, maar vertellen elkaar hoe het met de patiënt gaat. Dit warme contact werkt preventief: Pijnspecialisten, huisartsen en fysiotherapeuten werken bijvoorbeeld samen om lage rugklachten bij patiënten te voorkomen.

Sociale activiteiten

De Werf heeft ook een woongedeelte voor 16 bewoners met dementie en een wijkcentrum, waar vrijwilligers activiteiten organiseren. Een groot voordeel van dit wijkcentrum is dat medewerkers een oogje in het zeil kunnen houden. Op het moment dat het met mensen wat minder goed gaat, kan thuiszorg of de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden ingeschakeld. Zo richt De Werf zich op het totale welbevinden van inwoners.

Contactgegevens

Waar: Joure

Betrokken organisaties:

Meer informatie

Deel deze pagina