Huisartscoördinator als verbindende factor

Soms hebben de klachten waarvoor iemand naar de huisarts gaat niet direct een medische oorzaak, maar zijn er financiƫle problemen of problemen op school. Deze mensen hebben hulp nodig vanuit de gemeente (de jeugdzorg, de langdurige zorg of de WMO). Om dit goed te organiseren is samenwerking nodig tussen gemeente en eerstelijns zorgverleners, zodat patiƫnten de juiste hulp krijgen.

Daarom hebben de gemeente en de huisartsencoƶperatie in Emmen in 2015 samen een huisartscoƶrdinator benoemd. Deze arts is de verbindende factor tussen de lokale huisartsen, zorgverleners en beleidsmedewerkers van de gemeente. De coƶrdinator wordt gefinancierd door beide partijen (deels met GIDS-middelen).

huisarts in overleg met andere zorgprofessional
© VWS / IGJ

Voordelen van de huisartscoƶrdinator

Informatie op het gebied van volksgezondheid, jeugd- en ouderenzorg wordt beter op elkaar afgestemd. Nieuwe vragen voor de Ā jeugdteams en sociale teams en over toegang tot de zorg en privacy komen binnen bij de coƶrdinator.

Signalen van huisartsen worden via de coƶrdinator aan de juiste personen doorgegeven bij de juiste instantie, en andersom. Zoals de coƶrdinator zelf zegt: ā€œMensen die het sociaal economisch moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen werk hebben of in armoede leven, hebben vaak andere prioriteiten. Die hebben bijvoorbeeld geen geld voor een sportvereniging of voor goede voeding. Zij roken misschien vanwege stress. Daar kan ik als huisarts niet veel aan veranderen, daar heb ik anderen bij nodigā€.

Vertrouwen en inzicht

Dankzij de huisartscoƶrdinator is er nu goed contact tussen de betrokken partijen in Emmen. Er is vertrouwen ontstaan en meer inzicht in elkaars werkwijze en overwegingen.

Ook in de uitvoering is al veel gewonnen, bijvoorbeeld op het gebied van praktische werkwijze enĀ  privacyĀ en gegevensdeling bij samenwerking. Naar themaā€™s als beschikbaarheid en toegankelijkheid (van zorg) wordt ook gekeken: wat kan beter?

Tip: gebruik de werkmap in het gesprek

Ook een huisarts coƶrdinator benoemen? Neem contact op met de lokale beroepsgroep van huisartsen rond een bepaald thema (gebruik hiervoor eventueel de ROS). Gebruik de 'Werkmap Huisarts en Gemeente' van VNG en LHV als tool om het gesprek te verbreden.

Contactgegevens

Waar: Emmen
Betrokken organisaties:

Deel deze pagina