Huisartscoördinator als verbindende factor

Huisartscoördinator als verbindende factor

Soms hebben de klachten waarvoor iemand naar de huisarts gaat niet direct een medische oorzaak, maar zijn er financiële problemen of problemen op school. Deze mensen hebben hulp nodig vanuit de gemeente (de jeugdzorg, de langdurige zorg of de WMO). Om dit goed te organiseren is samenwerking nodig tussen gemeente en eerstelijns zorgverleners, zodat patiënten de juiste hulp krijgen.

Daarom hebben de gemeente en de huisartsencoöperatie in Emmen in 2015 samen een huisartscoördinator benoemd. Deze arts is de verbindende factor tussen de lokale huisartsen, zorgverleners en beleidsmedewerkers van de gemeente. De coördinator wordt gefinancierd door beide partijen (deels met GIDS-middelen).

Dokter aan de telefoon met dossier voor zich

Voordelen van de huisartscoördinator

Informatie op het gebied van volksgezondheid, jeugd- en ouderenzorg wordt beter op elkaar afgestemd. Nieuwe vragen voor de  jeugdteams en sociale teams en over toegang tot de zorg en privacy komen binnen bij de coördinator.

Signalen van huisartsen worden via de coördinator aan de juiste personen doorgegeven bij de juiste instantie, en andersom. Zoals de coördinator zelf zegt: “Mensen die het sociaal economisch moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen werk hebben of in armoede leven, hebben vaak andere prioriteiten. Die hebben bijvoorbeeld geen geld voor een sportvereniging of voor goede voeding. Zij roken misschien vanwege stress. Daar kan ik als huisarts niet veel aan veranderen, daar heb ik anderen bij nodig”.

"Er is meer inzicht in elkaars werkwijze, overwegingen en ontwikkelingen."

Vertrouwen en inzicht

Dankzij de huisartscoördinator is er nu goed contact tussen de betrokken partijen in Emmen. Er is vertrouwen ontstaan en meer inzicht in elkaars werkwijze en overwegingen.

Ook in de uitvoering is al veel gewonnen, bijvoorbeeld op het gebied van praktische werkwijze en  privacy en gegevensdeling bij samenwerking. Naar thema’s als beschikbaarheid en toegankelijkheid (van zorg) wordt ook gekeken: wat kan beter?

Tip: gebruik de werkmap in het gesprek

Ook een huisarts coördinator benoemen? Neem contact op met de lokale beroepsgroep van huisartsen rond een bepaald thema (gebruik hiervoor eventueel de ROS). Gebruik de 'Werkmap Huisarts en Gemeente' van VNG en LHV als tool om het gesprek te verbreden.

Contactgegevens

Waar: Emmen
Betrokken organisaties:

  • Gemeente Emmen
  • De huisartsencoöperatie