Directe en goedkope hulp voor dermatologische patiënten

Tot voorkort verwezen huisartsen in de regio Amsterdam hun dermatologische patiënten naar het AMC en het VUMC. Maar dat is veranderd sinds de samenwerking met Centrum Oosterwal. Alle patiënten die door hun huisarts zijn doorverwezen naar de academie voor tweedelijns dermatologische zorg, komen nu terecht in Huid Medisch Centrum. Zij krijgen zo sneller de juiste zorg, die bovendien goedkoper geleverd wordt. Bestuurder Steven Gaastra legt uit hoe het centrum tot stand kwam.

Laagcomplexe zorg buiten academische centra, met behoud van opleiding

‘‘Huid Medisch Centrum is ontstaan vanuit de wens vanuit de zorgverzekeraars en de politiek om de minder ingewikkelde zorgvragen uit academische centra te krijgen, maar met behoud van opleiding.’’ Dat laatste is een belangrijke voorwaarde voor de academische centra. Want de opleiding van dermatologen vereist ervaring met complexe en minder complexe zorgvragen. Bovendien blijven er in de academische centra simpelweg te weinig behandelingen over om voldoende dermatologen op te kunnen leiden. ‘‘Je wilt die opleiding waarborgen en tegelijkertijd laagcomplexe zorg buiten de academische centra plaatsen. Dan moet je dus iets opzetten waarin je die twee elementen combineert.’’

Alle vormen van dermatologische zorg in huis

Een belangrijke meerwaarde voor patiënten is dat zij direct op de juiste plek terechtkomen. ‘‘Hoewel er veel dermatologische zorgaanbieders zijn, leveren zij vaak maar een deel van de dermatologische zorg. Dat brengt veel onnodige doorverwijzingen met zich mee. De doorlooptijd van de ziekte wordt langer en de patiënt loopt langer met zijn klachten rond. Dat is niet nodig als je de zorg gewoon goed en duidelijk organiseert. Wij leveren daarom dermatologische zorg in de volle breedte.’’

Bovendien heeft Huid Medisch Centrum expertise uit de tweede en derde lijn in huis. ‘‘Stafleden uit academische centra spelen hier een actieve rol. Als patiënt heb je dus de specifieke expertise binnen handbereik, zonder dat je in een academisch centrum terecht bent gekomen.’’ Focus op de patiënt is volgens Steven cruciaal. ‘‘De zorg die iemand nodig heeft, hoort leidend te zijn in de organisatie van zorg. Of dat nu in de eerste, tweede of derde lijn is. Door de manier waarop de zorg gefinancierd wordt en daarmee georganiseerd is, worden mensen vaak onnodig op een bepaalde manier behandeld. Zij blijven bijvoorbeeld te lang in de eerste lijn, gaan te snel naar de tweede lijn of komen ten onrechte in de derde lijn terecht. Als iedereen de focus zou houden op de patiënt en de expertise die voor de aandoening nodig is, dan is al heel snel duidelijk wie die zorg moet leveren.’’

Flexibiliteit is de basis

‘‘Mensen denken heel snel vanuit de positie die ze gewoon zijn. Dan heb je het weer over de tweede en derde lijn. Mensen zitten gevangen in die gedachte en daar moet je vanaf. Niet denken in wij/zij, maar vanuit de patiënt: ‘Wat heeft de patiënt nodig?’ De zorg organiseren vanuit de patiënt, ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt als je het hebt over de juiste zorg op de juiste plek.’’

Om hier overheen te stappen, is een flexibele houding van stakeholders nodig. ‘‘Die flexibele houding is het allerbelangrijkste, want je moet out of the box denken. Als mensen blijven hangen in hun oude rol, dan krijg je alleen maar strijd. Strijd maakt geen betere en zeer zeker geen kosten efficiënte zorg, samenwerking doet dat weldegelijk. Flexibiliteit en openheid naar elkaar is de basis van de juiste zorg op de juiste plek.’’

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Amsterdam

Betrokken organisaties:

  • AMC
  • VUMC
  • Centrum Oosterwal
  • Huid Medisch Centrum

Meer informatie