Voorspoedige terugkeer van patiënten naar de woonsituatie

Dankzij het samenwerkingsconvenant eerstelijnsverblijf in Drenthe

Vijf samenwerkingspartners in de zorgsector en de huisartsen in de regio Assen hebben het samenwerkingsconvenant eerstelijns verblijf gesloten. Het doel is de realisatie van een eenduidige, gezamenlijke werkwijze. Het gezamenlijk streven is voorspoedige terugkeer van patiënten naar hun oorspronkelijke woonsituatie.

Het samenwerkingsconvenant eerstelijnsverblijf in Drenthe

Beeld: js-photo

Probleem: geen inzicht in mogelijkheden voor tijdelijk verblijf

‘We wilden in onze regio meer zicht hebben op mensen die om zorggerelateerde redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen’, aldus Baukje van der Molen, hoofd van afdeling Cliëntadvisering bij Zorggroep Drenthe. ‘Bijvoorbeeld omdat de benodigde zorg thuis niet mogelijk is, of vanwege herstel na een ziekenhuisopname.

Er bestond geen gezamenlijke route en ondersteuning voor dit eerstelijns verblijf, en het was niet geformaliseerd. We wilden dus helder krijgen waar een patiënt kan verblijven en behalve inzicht in de beschikbaarheid willen we de bedden die beschikbaar zijn doelmatig inzetten. Het doel? De beste zorg op de juiste plek bieden.’

Oplossing: eenduidige, gezamenlijke werkwijze

‘Vijf samenwerkingspartners, waaronder het Wilhelminaziekenhuis, hebben samen met de huisartsen uit Assen en omgeving een convenant ondertekend met als doel de realisatie van een eenduidige, gezamenlijke werkwijze. ‘We hebben goede onderlinge afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen’, vertelt Van der Molen. ‘Hiermee hebben we ten eerste inzicht in waar de vrije bedden zijn. En ten tweede hebben we overeenstemming over de werkwijze en de procedures, zonder dat er ruis op de lijn ontstaat.

Ons gezamenlijk streven is voorspoedige terugkeer van patiënten naar hun oorspronkelijke woonsituatie. Het goede aan de samenwerking is, dat we allemaal op dezelfde manier met patiënten afstemmen welke zorg nodig is en welke route wordt gevolgd. Op die manier weten alle betrokkenen precies waar ze aan toe zijn en kan de zorg eenvoudig van de ene naar de andere partij worden overgedragen als dat nodig is.’

Wie gebaat is bij die oplossing?

Door de versteviging van de samenwerking via dit convenant neemt ook de kennis over elkaars service- en zorgverlening toe. Dat draagt bij aan het benutten van elkaars expertise en mogelijkheden. Mensen uit Assen en omgeving plukken daar de vruchten van.

Wat is de status?

De volgende stap is het ontwikkelen van een applicatie zodat te allen tijde inzicht is in de beschikbaarheid van vrije bedden.

Advies aan anderen

Van der Molen: ‘Zoek elkaar op en kijk over de grenzen van de eigen instelling heen.’

Contactgegevens

Waar: Drenthe

Betrokken partijen:

  • Zorggroep Drenthe
  • Accolade Zorg
  • Interzorg
  • het Wilhelmina Ziekenhuis Assen
  • Icare
  • de huisartsen uit Assen en omgeving

Contactpersoon: Baukje van der Molen, hoofd van afdeling Cliëntadvisering, b.vdmolen@zorggroepdrenthe.nl

Meer informatie

Kijk op de website van www.zorggroepdrenthe.nl