E-health-toepassing geeft hartpatiënten meer regie

Waarom patiënten jaarlijks op polibezoek laten komen, als zij ook permanent gemonitord kunnen worden? Met HartWacht meten patiënten hun vitale waarden thuis. Zo wordt achteruitgang van de gezondheid voorkomen, blijven ziekenhuisopnames bespaard en heeft de patiënt meer regie over de zorg die hij ontvangt.

Hartwacht is een initiatief van Cardiologie Centra Nederland (CCN), FocusCura en Zilveren Kruis. Cardioloog Igor Tulevski van CCN vertelt hoe de zorg voor zijn patiënten is veranderd met de komst van HartWacht.

Langere wachtlijsten door toenemend aantal patiënten

‘‘We worden steeds beter in het behandelen van acute klachten, maar daardoor creëren we steeds meer patiënten die chronische zorg nodig hebben,” legt Igor uit. “Daarnaast worden we steeds ouder. Dat betekent dat steeds meer mensen gebruik zullen maken van het zorgstelsel. Wachtlijsten stijgen voortdurend en dat is niet voor niemand gunstig. Daarom is HartWacht tot leven gekomen. Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis. Zo kunnen we meer patiënten behandelen met minder hulpverleners.’’

Minder ziekenhuisbezoeken, betrouwbaardere resultaten

Patiënten die gebruik maken van HartWacht meten hun vitale waarden thuis. Bijvoorbeeld hun hartslag, bloeddruk en zuurstofverzadiging. De waarden worden doorgestuurd naar het zenuwcentrum, waar ze geïnterpreteerd worden. ‘‘De continue stroom aan data is oneindig groot en niet bruikbaar op persoonsniveau. In het zenuwcentrum wordt de data gepersonaliseerd en geanalyseerd. Op basis daarvan kunnen wij actie ondernemen. Ik krijg bijvoorbeeld een melding als de situatie verslechtert, en kan dan direct contact opnemen met de patiënt door te bellen, e-mailen of videobellen.’’

Patiënten hoeven dus niet meer standaard naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd zijn de metingen nu een stuk betrouwbaarder. ‘‘Voorheen zag ik patiënten één of twee keer per jaar. Dan verzamelde ik wat ik op dat moment kon verzamelen. In de tussentijd gebeurde er helemaal niks en wist ik niet hoe het met de patiënt ging. Nu worden de waarden voortdurend gemeten en sta ik altijd in contact met de patiënt.’’ Niet alleen de arts heeft hierdoor het gevoel het ziekteverloop onder controle te hebben, ook de patiënt voelt zich veiliger. De patiënt heeft beter inzicht in het ziekteverloop en meer regie over de eigen zorg.

Meerjarige bundelafspraken maken implementatie mogelijk

Om de Hartwacht duurzaam en betaalbaar te houden, zijn grote aantallen patiënten nodig. Hoewel er al ziekenhuizen aanhaken, ziet Igor een financiële uitdaging. ‘‘Als een ziekenhuis telemonitoring implementeert, heeft het minder bezoeken en dus minder inkomsten. Daarnaast moet het ziekenhuis kosten maken om zo’n programma te implementeren. Het ziekenhuis betaalt dus dubbele kosten, dat maakt het ingewikkeld.’’ Zilveren Kruis neemt deze financiële drempel weg door driejarige bundelcontracten af te sluiten met ziekenhuizen. Ziekenhuizen krijgen betaald per patiënt in plaats van per behandeling, waardoor het aantrekkelijker wordt voor ziekenhuizen om in HartWacht te investeren. Daarnaast komen de besparingen die HartWacht gedurende de contractperiode oplevert, ten gunste van ziekenhuis.

Tips voor collega’s

Een gouden tip is er niet volgens Igor. ‘‘Het is een proces. Het begint met nadenken over de vragen: ‘Hoe wil ik mijn praktijk, mijn ziekenhuis, mijn maatschap inrichten?’ en ‘Hoe maken wij onze zorg bestendig voor de toekomst?’ Maar de allerbelangrijkste vraag is: ‘Hoe kan ik mijn patiënt beter van dienst zijn? Ben ik niet te rigide bezig om patiënten maar één contactmoment in een half jaar te geven? Is het niet veel makkelijker om het zo in te richten dat ik er ben op het moment dat de patiënt mij nodig heeft en niet pas als ik er tijd voor heb?’ Je moet eerst weten waarom je het doet, daarna kun je bedenken wat je gaat doen en tot slot hoe je dat doet.’’

Igor besluit: ‘‘De belangrijkste tip is durven. Er is genoeg bewijs dat het werkt, de techniek is er, de behoefte is er. Je moet het alleen durven. Je moet het gewoon doen.’’

Contactgegevens

Meer informatie

Waar: Door heel Nederland

Betrokken organisaties:

  • Cardiologie Centra Nederland (CCN)
  • FocusCura
  • Zilveren Kruis

Contactpersoon: Igor Tulevski, cardioloog bij CCN, 06 50 69 49 79, i.i.tulevski@cardiologiecentra.nl