HartWacht: hartmonitoring via een app

HartWacht: hartmonitoring via een app

Patiënten meten thuis hun vitale waarden, zoals de hartslag, bloeddruk en zuurstofverzadiging en sturen die eenvoudig met de app door aan het specialistenteam bij Cardiologie Centra Nederland. Zij krijgen een melding als de situatie verslechtert, en kunnen dan direct contact opnemen met de patiënt door te bellen, e-mailen of videobellen.
 

Hartwacht gebruiker meet bloeddruk

Meer eigen regie en minder ziekenhuisopnames

Met de app meet je het hele jaar door de vitale waarden, en dus niet alleen tijdens de controle in het ziekenhuis. Patiënten hoeven zo niet meer standaard naar het ziekenhuis. Daarnaast voelt de patiënt zich veiliger, heeft hij beter inzicht in het ziekteverloop en meer regie over de eigen zorg.

Met HartWacht zijn de metingen een stuk betrouwbaarder. De arts heeft hierdoor het gevoel het ziekteverloop onder controle te hebben. De inzet van HartWacht heeft er ook voor gezorgd dat er meer patiënten behandeld kunnen worden met minder hulpverleners.

Betaling per patiënt in plaats van per behandeling

Om de HartWacht duurzaam en betaalbaar te houden, zijn grote aantallen patiënten nodig. Hoewel er al ziekenhuizen aanhaken, is het invoeren van telemonitoring een financiële uitdaging. Zilveren Kruis neemt deze financiële drempel weg door driejarige bundelcontracten af te sluiten met ziekenhuizen. Ziekenhuizen krijgen betaald per patiënt in plaats van per behandeling, waardoor het aantrekkelijker wordt voor ziekenhuizen om in HartWacht te investeren. Daarnaast komen de besparingen die HartWacht gedurende de contractperiode oplevert ten gunste van ziekenhuis.

Meer informatie

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Door heel Nederland

Betrokken organisaties:

  • Cardiologie Centra Nederland (CCN)
  • FocusCura
  • Zilveren Kruis