Goois ziekenhuis brengt zorg dichterbij de patiënt

Ziekenhuizen zijn genoodzaakt te innoveren om de verwachte stijging van het aantal patiƫnten de komende jaren aan te kunnen. Het Tergooi ziekenhuis in het Gooi pakt die innovatie groots aan. Samen met zorgaanbieders in de regio vernieuwt het ziekenhuis ruim honderd zorgpaden in drie jaar tijd. De juiste zorg op de juiste plek is het uitgangspunt.

Kleinschalige experimenten

Onder de noemer Zorg Dichterbij lopen er inmiddels tientallen projecten, steeds rond een specifieke behandeling. Een team van zorgprofessionals onderzoekt de mogelijkheden voor een bepaald zorgpad en probeert de nieuwe werkwijze vervolgens op kleine schaal uit. Als de werkwijze toegevoegde waarde heeft voor zowel patiƫnt, zorgverlener en de bredere organisatie, wordt deze ingevoerd voor alle behandelingen.

Videoconsulten en monitoring op afstand

Het doel van de projecten is om de zorg dichterbij de mens te brengen. Tergooi zet hoog in op slimme zorg, om mensen op afstand te helpen wanneer mogelijk. Afspraken op locatie worden bijvoorbeeld vervangen door videoconsulten en monitoring op afstand. Mensen hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen en blijven toch in contact met hun behandelaar. Dit soort aanpassingen kunnen het aantal polikliniekbezoeken en ligdagen tot twintig procent doen dalen.

Regionale samenwerking

Een ander speerpunt van het programma is een verbeterde samenwerking met zorgaanbieders in de regio. Vanuit de huisartsenvereniging neemt een huisarts plaats in het programmateam, en ook instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg denken mee. Zorg dichterbij brengen betekent bijvoorbeeld ook dat medisch specialisten consulten doen of inbellen in de huisartsenpraktijk.

Patiƫnten nauw betrokken

Patiƫnten zijn actief betrokken bij alle projecten. Wekelijks brengen zij hun perspectief in het programmaoverleg in waar alle projecten worden besproken. Ze stellen vragen aan de orde als: wat als patiƫnten geen app voor videoconsulten willen of kunnen gebruiken? Verder wordt na afloop van de pilotfase van elk project een rapportage gemaakt van het effect voor patiƫnten. De cliƫntenraad is in het algemeen tevreden over de vernieuwingen. Die besparen tijd en moeite, en in de thuissituatie praten patiƫnten vaak gemakkelijker.

Tip: begin klein

Een van de geheimen van het succes van Tergooi is het programmateam dat alle vakgroepen langsgaat en erop aanstuurt dat projecten echt vanuit de werkvloer komen, met inbreng van doktersassistenten en verpleegkundigen. Klein beginnen is daarnaast de sleutel. Vakgroepen starten vaak met ƩƩn project. Zodra de betrokkenen merken dat het de patiƫnt merkbaar voordeel oplevert en regionale samenwerking van de grond komt, groeit het enthousiasme onder professionals. Resultaten meten is essentieel: de data laten zien wat een verandering echt teweegbrengt.

Meer informatie

Waar: Gooi- en Vechtstreek

Betrokken organisaties:

Thema

Burger- en patiëntenparticipatie

Hoe is het gesteld met burger- en patiƫntenparticipatie in Nederland? Welke knelpunten zijn er? En wat zijn veelbelovende ideeƫn om participatie beter aan te pakken? Bekijk publicaties, tools en praktijkvoorbeelden.

Lees meer
Deel deze pagina