GGZ-triagist op de spoedpost van huisartsen

Steeds meer artsen krijgen mensen met complexe psychische problemen te zien. Niet elke arts heeft de kennis in huis om goede hulp te bieden. In Noord-Limburg werkt een gespecialiseerde triagist op de spoedpost van huisartsen.

Probleem: kennis psychische problemen ontbreekt

Dat meer mensen met psychische problemen zich bij de huisarts of psycholoog melden, komt onder meer door de verschuiving van een deel van de specialistische geestelijke gezondheidszorg naar de zogenoemde basis GGZ. 

Patiënten met psychische problemen krijgen als eerste met de triagist van de huisartsenpost te maken. Deze triagisten hebben te weinig ervaring en kennis van GGZ problematiek. Huisartsen weten ook niet altijd goed wat ze ermee aan moeten. Patiënten blijven daardoor te lang op de spoedpost zitten, in afwachting van een interventie van de crisisdienst.

Jonge man ligt op bank
© VWS / PureBudget

Oplossing: gespecialiseerde triagist ondersteunt spoedpost

Daarom kozen Vincent van Gogh en de regionale huisartsen, praktijkondersteuners en spoedeisende hulp van VieCuri voor een andere oplossing. 

Een medewerker van Vincent van Gogh, met expertise van acute geestelijke gezondheidszorg, werkt deels ook op de spoedpost. Dat gebeurt onder supervisie van de huisartsen. Buiten kantoortijden, op momenten dat er veel meldingen binnenkomen van en over mensen met psychische problemen.

Linking pin tussen huisarts en GGZ

De triagist werkt nauw samen met de huisarts, waardoor ze betere en snellere hulp kunnen bieden. Bijkomend voordeel is dat de triagist als linking pin fungeert tussen de huisartsen en de specialistische GGZ-crisisdienst.

Resultaten: meer behandeling door spoedpost

De spoedpost is inmiddels in staat om ongeveer 20% van de patiënten die vroeger terecht kwamen bij de crisisdienst zelf te behandelen. Ook politie, ambulancediensten en SEH-artsen kunnen contact opnemen met de triagist van de spoedpost in Venlo voor overleg en advies.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Noord-Limburg

Betrokken organisaties:

Meer informatie

Bekijk de website van Vincent van Gogh.

Deel deze pagina