GGZ-netwerk in de wijk

Om te zorgen dat psychisch kwetsbare mensen op tijd hulp krijgen als dat nodig is, heeft de gemeente Nijmegen een netwerk in de wijk. Het netwerk bestaat naast zorgverleners uit maatschappelijke organisaties zoals de GGZ, politie en woningcorporaties. Zelfs de bibliotheekmedewerker en het winkelpersoneel zijn aangesloten.

Zittende man kijkt peinzend naar de grond
© VWS / PureBudget

Voorkomen van escalatie

Steeds meer mensen met GGZ-problematiek wonen thuis of worden korter opgenomen. Om te zorgen dat zij ook in de thuissituatie passende zorg ontvangen, is het belangrijk dat de hulpverlening goed met elkaar samenwerkt. Daarnaast wil de gemeente met deze aanpak voorkomen dat de problematiek van verwarde personen escaleert.

Alle partners in gesprek

Om de samenwerking van het netwerk te optimaliseren, gingen woningbouwcorporaties, wijkagenten, GGZ-instellingen en huisartsen om tafel. Samen zochten zij naar praktische oplossingen voor de knelpunten die zij signaleerden. Oplossingen zijn bijvoorbeeld flexwerkplekken voor zorgverleners in het wijkcentrum, een warme overdracht en het aanbieden van verslavingsbehandelingen in het wijkcentrum. Op die manier worden mensen dichtbij huis geholpen met hun problemen. 

Ook kregen winkel- en bibliotheekmedewerkers een training om GGZ-aandoeningen te herkennen en hiermee om te gaan. Zo is er in de hele wijk aandacht voor psychisch kwetsbare inwoners. 

Meer informatie

Waar: Nijmegen

Betrokken organisatie: Gemeente Nijmegen

Deel deze pagina