Fitte jeugd in de wijk

Kinderen met overgewicht hebben grote kans om als volwassene ook een ongezond gewicht te hebben. Tegelijk is het aanleren van gezonde leefstijl het meest kansrijk op jonge leeftijd. Lekker Fit! In de wijk is een collectieve aanpak om kinderen en jongeren de gezonde keuze te leren maken.

Meisje basketbalt en haar begeleider kijkt toe
© Lekker Fit! in de wijk

Langdurige aanpak nodig

Het overgewicht onder de Rotterdamse jeugd ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, met grote verschillen per wijk. Met het programma Lekker Fit! werkt de stad al jaren aan het tegengaan van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen tot 12 jaar. Voor blijvende gedragsverandering is een langdurige aanpak nodig. De gemeente is daarom gestart met een vervolgprogramma voor de Rotterdamse jeugd vanaf 9 maanden voor de geboorte tot 18 jaar: Lekker Fit! in de wijk.

Preventief en collectief

Lekker Fit! in de wijk is een preventieve en collectieve aanpak. Kinderen en hun ouders krijgen de kennis en ervaring aangereikt om de gezonde keuze te kunnen maken. Professionals worden uitgerust om de kinderen en hun ouders daarin te ondersteunen. De aanpak richt zich op hele klassen, buurten en groepen. Deze collectieve aanpak rondom het kind ondersteunt de gewenste sociale norm voor het maken van gezonde keuzes. Daarnaast voorkomt het stigmatisering van een deel van de kinderen.

Leidende principes

De werkwijze van Lekker Fit! in de wijk is gestoeld op een aantal leidende principes, waaronder:

Meten en monitoren

Gedurende de vier jaar van het programma wordt op verschillende niveaus het resultaat gemeten. Deze monitoring geeft inzicht in hoeveel scholen en kinderen er worden bereikt en wat het effect is van de interventies op het gedrag en de gezondheid. Ook kunnen kinderen op basis van de data doorverwezen worden naar individuele begeleiding.

Meer weten?

Kijk op Rotterdam.nl

Het eerste programma van Lekker Fit! Is ook opgenomen in het interventie-overzicht Overgewicht van het Loket Gezond Leven.

Waar: regio Rotterdam

Betrokken organisatie: Gemeente Rotterdam

Deel deze pagina