Digitale sociale verbondenheid

De zorg in Nederland is versnipperd, niet altijd in de buurt en steeds meer gedigitaliseerd. Hoe zorg je er in die context voor dat inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben? Met die vraag ging Ronald Helder aan de slag. Hij richtte de digitale stamtafel op, een app waarmee kwetsbare mensen makkelijker sociale contacten opdoen en zo hun wereld vergroten. Vanuit de overtuiging dat deze groep mensen ook gebaat is bij meer verbinding in de zorg, is de beweging ‘WIJ’ ontstaan, waarin zich maar liefst 50 organisaties bereid hebben verklaard om zich samen in te zetten tegen het ‘hokjesdenken’ in de zorg.

De digitale stamtafel

De digitale stamtafel vergroot de leefwereld van mensen die graag zo lang mogelijk zorgeloos thuis willen wonen en van mensen in kwetsbare posities die zorg nodig hebben. Het helpt sociale contacten op gang te brengen en vergroot betrokkenheid met de buurt. Via de digitale stamtafel kunnen mensen informatie en hulpvragen delen met familie, vrienden en zorgverleners. Het voordeel is dat zij zelf de regie houden over hetgeen gedeeld wordt en het soms makkelijker is om digitaal om hulp te vragen. Waar de digitale stamtafel zich in onderscheidt is het mensen in verbinding met elkaar brengt. Dat blijft niet tot het digitale beperkt. Techniek is een hulpmiddel en dat moet het ook blijven. De digitale stamtafel streeft er daarom naar dat online contact leidt tot echte ontmoetingen.

Logo WIJ

De beweging ‘WIJ’

Maar alleen een online middel is niet genoeg. Om kwetsbare inwoners de juiste zorg te bieden is samenwerking en ontschotting nodig. Inmiddels hebben 50 verschillende organisaties zich verenigd in de beweging ‘WIJ’. WIJ levert zorg in samenhang en de meewerkende organisaties delen kennis met andere organisaties in het netwerk. Hierdoor kunnen ogenschijnlijk simpele dingen in het netwerk met elkaar worden gedeeld worden, bijvoorbeeld een uitleg om mensen net wat makkelijker te helpen met het wassen of aankleden. De ene organisatie hoeft dan geen kennis te ontwikkelen die een andere organisatie in het netwerk allang in huis heeft. Hierdoor ontstaat tevens meer grip op de kosten. De kracht van het netwerk zit in hetgeen de deelnemers elkaar te bieden hebben, niet zozeer om de omvang. Diverse zorgorganisaties, gemeenten, mantelzorg- en vrijwilligersverenigingen uit geheel Nederland hebben zich inmiddels bij de beweging aangesloten.

Wat kan er beter?

Tegenwoordig gaan gesprekken over zorg al snel over geld, en veel minder over de inhoud. Als er meer geluisterd wordt naar het verhaal van ervaringsdeskundigen, is geld in veel gevallen niet de oplossing. Hoewel de manier waarop zorg georganiseerd wordt uiteindelijk altijd een financieel aspect omvat, gaat het in eerste instantie niet om geld. Juist ervaringsdeskundigen hebben tips en ideeën om tot goede oplossingen te komen.

Ook aan de slag?

Ofschoon de invulling per regio verschilt, kan iedere regio op het nieuwe initiatief aanhaken. De vragen die leven in een wijk van een grote stad zijn mogelijk net iets anders dan de vragen in een dorp verder weg van de grote steden. Aan regio’s die aan de slag willen adviseert Ronald contact op te nemen met een regio waar het al gebeurt. ‘‘Er is altijd iemand te vinden die bereid is om daar over in gesprek te gaan.’’

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald Helder, 06 25055838