Digitale consultatie bij het Martini Ziekenhuis

Patiënten minder vaak verwezen naar het ziekenhuis

De telefoons in het Martini ziekenhuis staan regelmatig roodgloeiend. Ook huisartsen belden regelmatig met vragen. Daarom bedacht het ziekenhuis samen met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) een oplossing: digitale consultatie. De huisarts stelt digitaal een vraag. De medisch specialist geeft binnen twee dagen antwoord. Deze nieuwe overlegmogelijkheid gebeurt via een veilige digitale omgeving, ontwikkeld door ICT-bedrijf Calculus. Zorgverzekeraar Menzis vergoedt het digitale consult. Etty ter Steeg, accountmanager Zorg bij Menzis, vertelt waarom.

Overbelaste telefoonlijnen en onnodige verwijzingen

Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en is het bezoeken van een specialist in het ziekenhuis niet nodig. Bijkomend voordeel is dat de medisch specialist de vraag van de huisarts kan beantwoorden op een moment dat het hem uitkomt. Etty: ‘‘De medisch speialisten merkten dat huisartsen de spoedtelefoon steeds meer gingen gebruiken. Er werd toen gekeken of de behoefte aan contact met een medisch specialist op een andere manier kon worden vervuld.’’

Digitaal vraag en antwoord

Op 1 mei 2018 startte de pilot Digitale Consultatie. Deelnemers aan die pilot waren huisartsen die regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwezen, zes grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis en later nog eens drie poliklinieken. De pilot liet zien dat de huisartsen hun patienten hiermee goed konden helpen en de druk op de telefoon afnam. ‘‘De pilot is toen omgezet naar een structurele werkwijze, die wij contracteren bij de Groninger Huisartsencooperatie. Digitaal consulteren past binnen de visie van Menzis: zorg dichtbij als het kan, verder weg als dat nodig is. Voor de patiënt prettig dat hij op deze manier snel geholpen kan worden en niet hoeft te wachten op een afspraak met de medisch specialist.”

Minder verwijzingen

Met de digitale consultatie hoeft de medisch specialist de patiënt niet fysiek te zien, maar krijgt wel alle benodigde informatie om de huisarts te adviseren. De huisarts kan de behandeling vervolgens zelf starten of alsnog verwijzen. Dat laatste gebeurt alleen als het advies van de medisch specialist daar om vraagt. “Huisartsen verwijzen dan echt gericht.’’ Uit een proefperiode tussen 1 mei 2018 en eind februari 2019 bleek dat het aantal verwijzingen substantieel afnam. In 85% van de gevallen was er geen verwijzing in de maand volgend op het digitale consult. ‘‘Deze cijfers namen we mee in het tarief dat we hebben afgesproken, zodat er alleen betaald wordt als de consultatie een verwijzing voorkomt.’’

Makkelijk consulteren

‘‘Het moet voor huisartsen makkelijk zijn om een medisch specialist te consulteren. Dat was voor ons heel belangrijk. We keken daarom naar de ICT-mogelijkheden die al door de huisartsen gebruikt werden. En wat bleek? Het systeem van de huisartsen kon aangesloten worden op het ziekenhuissysteem. Daardoor kunnen zij zonder veel extra moeite advies vragen aan de medisch specialist. En als de patient toch verwezen moet worden, weet de specialist dat er een consultatie heeft plaats gevonden.’’

Tip: kijk eerst of er behoefte is aan een bepaalde oplossing

Etty vertelt dat het om deze werkwijze te laten slagen van belang is om aan te sluiten bij de behoeften uit het veld. ‘‘Als huisartsen een oplossing als een belasting ervaren zullen ze er waarschijnlijk geen of minder gebruik van maken. Het werkt niet om oplossingen door te voeren zonder te weten of er vraag naar is. Net als in de zorg moet je altijd eerst de meest cruciale vraag stellen: ‘Waar heb je last van?’’’

Enthousiasme helpt

Volgens Etty is het belangrijk om een aantal voortrekkers te hebben als je een nieuwe werkwijze wilt invoeren. ‘‘In het begin moesten vakgroepen gevraagd worden om mee te doen aan de pilot. Nu willen zij uit zichzelf deelnemen. Het is de bedoeling dat  digitaal consulteren  dit jaar verder uitgebreid wordt naar het Ommelander Ziekenhuis, Treant en het UMCG. Door alle enthousiaste reacties verkoopt het zichzelf.’’

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Groningen

Betrokken organisaties:

  • Martini Ziekenhuis Groningen
  • Groninger Huisartsen Coörperatie (GHC)
  • Menzis

Meer informatie

Martini Ziekenhuis