De VVT-spoedafdeling voorkomt onnodige ziekenhuisopnames

De VVT-spoedafdeling voorkomt onnodige ziekenhuisopnames

Stel: je bent 75 en je glijdt uit. Je hebt vreselijke pijn aan je heup. Via 112 kom je op de Spoedeisende Hulp. Gelukkig vertelt de arts dat je heup niet is gebroken. Maar lopen lukt niet. Het ziekenhuis is niet de juiste plek, omdat je er niet leert lopen. Maar thuis kun je je ook niet redden. Wat nu? In West-Brabant kunnen deze oudere kwetsbare patiënten terecht op de spoedafdeling van VVT-instelling Groenhuysen.

Persoonlijk behandelplan

Patiënten kunnen dag en nacht terecht op deze spoedafdeling, ook in het weekend. Via één loket kunnen huisartsen en SEH-artsen kwetsbare patiënten aanmelden. Een specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige en fysio- en ergotherapeuten stellen er een behandelplan op. Ze verblijven maximaal 14 dagen op de spoedafdeling.

Wanneer patiënten ontslag krijgen, wordt de begeleiding thuis besproken met de huisarts en de wijkverpleegkundige. Ook wordt het behandelplan met de familie doorgenomen. Met het behandelplan kan een patiënt thuis goed herstellen. Zo is voor iedereen duidelijk wat er nodig is als de patiënt weer terug naar huis gaat.

Benen en onderstuk van rollator zichtbaar

Geen onnodige ziekenhuisopname meer

De spoedafdeling van Groenhuysen is in maart 2017 van start gegaan. 180 patiënten zijn er inmiddels in ondergebracht. De huisartsen verwezen 64% van de patiënten naar de spoedafdeling. Iets minder dan een kwart werd aangemeld via SEH-artsen en 8% door huisartsen van de huisartsenpost. Hierdoor verblijven ouderen minder vaak in het ziekenhuis.

Contactgegevens

Waar: West-Brabant

Betrokken organisaties: 

  • VVT-instelling Groenhuysen
  • zorgorganisatie Tante Louise 
  • Bravis Ziekenhuis