De juiste zorg voor kinderen in de thuisomgeving

Kinderen gaan na ziekenhuisopname vaak al naar huis voordat de juiste zorg thuis geregeld is. Als er al zorg geregeld is, wordt vaak alleen gekeken naar het medisch noodzakelijke. Maar er is meer om rekening mee te houden. Een kind gaat ook naar school, heeft een sociale omgeving en is onderdeel van een gezin. Al die factoren zijn van belang. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) helpt om de zorg beter af te stemmen op het kind en de gezinssituatie.Ā 

Minder snel een terugval

Het MKS helpt alle behoeften in kaart te brengen en een zorgplan op te stellen. Het MKS bestaat uit 4 stappen:

  1. Verwijsboom: onder welke wet vallen de zorgkosten buiten het ziekenhuis?
  2. Hulpbehoeftescan: wat zijn de behoeften van het kind en gezin?
  3. Zorgplan: wie levert welke zorg en wanneer?
  4. Beslisboom: hoe verder als er geen zorg meer nodig is of als het kind 18 jaar wordt?

Nadat de behoefte bepaald is, brengen alle betrokken hulpverleners in kaart wat zij wanneer komen doen bij het kind. Zo zien ouders beter wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er allemaal geregeld is. Het geeft ouders de regie en het kind heeft minder snel een terugval.

Het plan verandert mee

Tussentijds evalueren is belangrijk. Na een paar maanden thuis verandert waarschijnlijk de zorgbehoefte. Het plan moet dan mee veranderen. Dat blijkt in de praktijk een uitdaging. Ouders vinden het soms lastig om zorg ā€˜in te leverenā€™, ondanks de verbeterde gezondheid van hun kind. En andersom is een nieuwe indicatie niet altijd flexibel in te richten.

Bekijk de video over hetĀ Medische Kindzorgsysteem

Meer informatie

Waar: door heel Nederland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina