De digitale stamtafel ondersteunt kwetsbare mensen

De zorg in Nederland is versnipperd, niet altijd in de buurt en steeds meer gedigitaliseerd. Hoe zorg je er dan voor dat inwoners de zorg en aandacht ontvangen die zij nodig hebben? De digitale stamtafel helpt kwetsbare mensen om betrokken te blijven in deze veranderende omgeving.

Invalide man kijkt op tablet
© VWS / PureBudget

Doelgroep is divers

Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk zorgeloos thuis blijven wonen. En mensen in een kwetsbare positie willen onafhankelijk en zo zelfstandig mogelijk leven, ook als ze zorg nodig hebben. Maar bij een gedeelte kan zelfstandigheid omslaan in eenzaamheid of wordt het behouden van de zelfstandigheid moeilijk. Dan is er extra ondersteuning nodig om aan de behoeften van deze mensen te kunnen voldoen.

App vergroot leefwereld

Voor deze kwetsbare groep is de digitale, sociale stamtafel opgericht. Via de app kunnen mensen informatie en hulpvragen delen met familie, vrienden en zorgverleners. Het helpt sociale contacten op gang te brengen en vergroot betrokkenheid met de buurt.

Het voordeel is dat zij zelf de regie houden over hetgeen dat gedeeld wordt. Ook is het soms gemakkelijker om digitaal om hulp te vragen. Op deze manier wil de digitale stamtafel  vereenzaming tegengaan, zelfstandigheid ondersteunen, de leefwereld vergroten en het gevoel van eigen regie en veiligheid waarborgen.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Landelijk

Betrokken organisatie: De digitale stamtafel

Bekijk de website voor alle informatie.

Deel deze pagina